Den norskutviklede Fedem-teknologien skal nå lanseres på verdensmarkedet av SAP, som har kjøpt opp det Trondheimsbaserte selskapet Fedem Technology. Teknologien er allerede implementert i et pilotprosjekt med ArticWind, som blant annet eier Havøygavlen vindpark. (Foto: Larry Lamsa/Wikipeda)

SAP Digital Twin er en løsning utviklet av norske innovatører i Fedem Technology, som ble kjøpt opp av SAP for knapt ett år siden. Den norskutviklede teknologien er en grunnsten i SAPs satsning på tingenes internett, og ny programvare lanseres nå for det globale markedet.

Kilde: SAP

Programvaren er lansert under SAP Leonardo, SAPs satsning innen Internet of Things (IoT). SAP Digital Twin kombinerer data fra sensorer på fysiske installasjoner med Fedems avanserte programvare for strukturanalyser for å skape en virtuell representasjon, eller en digital tvilling. Denne digitale tvillingen gjenspeiler oppførsel og tilstanden til det fysiske objektet i sanntid. Dette gjør det mulig å gjennomføre digitale inspeksjoner, og behovet for fysiske inspeksjoner kan reduseres betydelig. Teknologien er allerede implementert på et pilotprosjekt med ArticWind.

– Det er ikke hverdagskost for SAP å lansere denne type teknologi, og vi er stolte av at det er norsk teknologi som ligger til grunn for denne lanseringen. Dette er en viktig del av vår globale IoT-portefølje, og analytikere bekrefter at dette er det ypperste av denne type teknologi på markedet. Utviklingen av produktet har skjedd i rekordfart, uten at kvalitet er satt til side. Det er veldig tilfredsstillende å se at ambisjonene vi satte for teknologiutvikling ved oppkjøp i fjor allerede er i ferd med å bli satt ut i live. Denne teknologien tas nå ut til et globalt marked, sier Stefano Holguin, norgessjef i SAP.

Muliggjør tilstandsbasert vedlikehold

I SAP Digital Twin kombineres ledende simuleringsteknologi med maskinlæringsteknologi og nettsky, slik at man i tilnærmet sanntid kan få oversikt over den fysiske tilstanden på en ting. Teknologien brukes i nyskapende arbeid med vedlikehold og drift, og vil på sikt ha mange ulike anvendelser innen bedre beslutningsstøtte- og kontrollsystemer. Den første fullskala anvendelsen er innen overvåking av vindturbiner. De utsettes for harde værforhold og det er svært viktig å vite hvilken tilstand de er i. Tidligere beregnet man slitasje med generiske algoritmer, og vedlikehold etter periodiske planer. Med SAP Digital Twin kan man tilpasse vedlikeholdet til faktisk slitasje ved å bruk en digital representasjon av f.eks vindturbinen.

Teknologien kan implementeres på fysiske installasjoner i en rekke bransjer, og det er særlig relevant når installasjonene befinner seg på vanskelig tilgjengelige steder, eller der fysiske inspeksjoner er vanskelig eller risikabelt, f.eks. offshore, subsea eller på lokasjoner med lang reisevei.