Det er mindre snø enn normalt i fjellet i Hallingdal og magasinene vil derfor fylles opp senere enn vanlig. (Foto: E-CO Energi)

E-CO Energi forventer at vannmagasinene i fjellene i Hallingdal vil bli senere fylt opp enn vanlig. Det er mindre snø enn normalt i fjellet og oppfyllingen vil derfor i større grad enn vanlig være avhengig av nedbøren fremover.

Kilde: E-CO Energi

– Det er mindre snø enn normalt i alle fjellområder i Hallingdal, med unntak av Ustevassdraget, der det er tilnærmet normalt med snø. Snømengden er ca. halvparten av hva den var i fjor, sier Oddmund Brevik, vassdragsteknisk ansvarlig i E-CO Energi.

Det er uklart når magasinene vil være fylt opp igjen. Det vil variere fra magasin til magasin, og er helt avhengig av de nedbørsmengdene som kommer.