Styret i Kvikne og Rennebu Kraftlag anbefaler å overdra sin nett- og kundevirksomhet til TrønderEnergi. (Illustrasjon: TrønderEnergi)

Styret i Kvikne og Rennebu Kraftlag (KRK) anbefaler for sitt årsmøte at Kraftlaget overdrar nett- og kraftomsetningsvirksomheten sin til TrønderEnergi.

Kilde: TrønderEnergi/Kvikne og Rennebu Kraftlag

Rett før jul ble det kjent at Selbu kommune vedtok å overdra nett- og kundevirksomheten i Selbu Energiverk til TrønderEnergi. Nå har styret i KRK lagt frem en anbefaling om å gjøre det samme.

Saken ble lagt frem og diskutert på et medlemsmøte i Kraftlaget i går kveld. For at dette skal bli gjennomført må saken behandles på både et ordinært og et ekstraordinært årsmøte.

Konsernsjef i TrønderEnergi Ståle Gjersvold er fornøyd med det partene har kommet frem til så langt.

– Vi ser det er mange bevegelser nå innenfor kraftnæringen på både nasjonalt og regionalt nivå. Skal vi sikre nett- og strømkundene gode og kostnadseffektive tjenester fremover må vi lage større og mer konkurransedyktige enheter. Da er det ekstra hyggelig igjen å få bekreftet at TrønderEnergi er en attraktiv partner, sier konsernsjef i TrønderEnergi Ståle Gjersvold.

KRK er fornøyd med det tilbudet og de vilkårene som er fremforhandlet med TrønderEnergi.

– Vi har kommet frem til en god avtale med TrønderEnergi. Jeg er spesielt opptatt av at vi skal bidra til å gjøre et allerede solid energikompetansemiljø i vår del av Sør-Trøndelag enda sterkere, at vi skal tilby ei lavere nettleie for kundene våre, og sikre ei god fremtid for våre ansatte, sier everkssjef Kristin Reitan i Kraftlaget.

TrønderEnergi oppretter en ny Sone Sør i Rennebu som får ansvaret for strømnettet i Kvikne, Rennebu og Meldal.

– Ved å samordne ressursene i våre sørlige områder vil vi sikre en effektiv drift, og fortsatt høy beredskap og god forsyningssikkerhet i Kvikne og Rennebu. I tillegg bidrar vi med dette til å sikre arbeidsplasser i denne delen av Sør-Trøndelag, sier nettdirektør i TrønderEnergi Bård Olav Uthus.

TrønderEnergi kan tilby en av landets laveste nettleier. En normalhusholdning i regionen vil få en årlig nettleiebesparelse på rundt 3 300 kroner inkl mva. For Kvikne- og Rennebu-regionen samlet betyr den reduserte nettleia en besparelse på rundt 13 millioner NOK årlig.

TrønderEnergi overtar i tillegg kraftomsetningsvirksomheten i Kraftlaget og viderefører de produktene Kraftlaget har i dag overfor sine kunder.

Samtlige ansatte i Kraftlaget som er en del av overdragelsen er sikret videreføring av sine arbeidsplasser i eksisterende lokaler i Rennebu.

Går denne avtalen igjennom vil TrønderEnergi overta driften av Kraftlagets nett- og kraftomsetningsvirksomhet fra 1. januar 2018. Kraftlagets øvrige virksomhet skal fortsatt eies og drives av Kraftlaget.

Denne saken må først behandles på årsmøtet i KRK 22. mai og deretter på et ekstraordinært årsmøte før endelige vedtak kan fattes og evt ferdigstillelse av overdragelsen til TrønderEnergi kan gjennomføres.