Rejlers Embriq har et langvarig samarbeid med Kirkens Nødhjelp. Nå er det signert avtale om leveranse av et fremtidsrettet IT-verktøy for samhandling i organisasjonen. (Illustrasjonsfoto: Rejlers)

Kirkens Nødhjelp signerer avtale med Rejlers Embriq AS om leveranse av Valo Intranet for Office 365. Som en av Nordens største bistandsorganisasjoner med arbeid i land der infrastruktur ikke finnes, settes det store krav til samhandling.

Kilde: Rejlers Embriq

Rejlers Embriq har levert IT-tjenester til Kirkens Nødhjelp i mange år gjennom avtaler for IT-driftstjenester som har vært reforhandlet og forlenget en rekke ganger. Nå utvides avtalen med fremtidsrettet verktøy for samhandling.

Valo Intranett og Office 365 gir svært god samhandling

– Kirkens Nødhjelp har besluttet å ta i bruk Valo Intranet sammen med Office 365 og får med dette et svært moderne, brukervennlig og effektivt verktøy for samhandling, sier Morten V. Eriksen, Teamlead SharePoint i Rejlers Embriq. – Vårt partnerskap med Valo gjør at vi kan tilby en brukervennlig intranettløsning med modulbasert oppbygning som Kirkens Nødhjelp vil integrere med sine eksisterende systemer.

Løsningen inkluderer malbasert presentasjon, nyhetspublisering, Social Hub, blogger, video, events, idea managment og mye mer. Dette er en fremtidsrettet løsning som er 100% integrert med Office365, med over 300.000 brukere globalt, forteller Eriksen.

Mest mulig bistand under ekstreme rammebetingelser

Kirkens Nødhjelp er en stor organisasjon og for oss handler det om å skape mest mulig bistand for hver krone, forteller IT-manager i Kirkens Nødhjelp, Bjørn Are Geithus. Vi jobber ofte under vanskelige forhold med en presset ressurssituasjon og manglende infrastruktur. I et slikt bilde er velfungerende samhandling viktig for at vi skal få gjort jobben vår best mulig, for alle våre 500 ansatte over hele verden, forteller Geithus.

Om avtalen

Avtalen omfatter implementering, drift og forvaltning av Valo Intranet for hele Kirkens Nødhjelp med 500 brukere spredt utover hele verden, med ca 20 feltkontorer. Planlagt oppstart er nå rett før sommerferien med lansering av intranettløsningen i full skala fra medio september.