Nettpartner Drift kan nå notere to nye rammeavtaler i ordreboken. (Foto: Nettpartner)

Nettpartner Drift, avdeling Buskerud, har vunnet to nye rammeavtaler mot henholdsvis Glitre Nett og Hafslund Nett.

Kilde: Nettpartner

Avdelingsleder Elin Mesna Helliksen forteller at rammeavtalen mot Glitre Nett trådde i kraft 1. mars i år og har en varighet på tre år, i tillegg til ett opsjons år. Rammeavtalen mot Glitre Nett dekker oppdrag innenfor både regional og distribusjonsnett, fordelt på nettområdene Drammen, Nedre Eiker, Lier og Kongsberg, og videre nettområdene Lunner, Gran og Jevnaker. 

Avdelingslederen forteller videre at rammeavtalen mot Hafslund Nett gjelder for såkalte H1-oppdrag og dekker området Asker og Bærum. Avtalen trer i kraft 31. mai, og gjelder for 2 år. I tillegg inngår en opsjon på ytterligere 2 år. H1-oppdrag dekker arbeid ifm nettilknytning og avtalen skal sikre Hafslund Nett god kvalitet og logistikk ifm denne prosessen.