Av en undersøkelse gjennomført av Agder Energi fremgår at folk flest vet ganske mye om energikilder og klimatiltak. (Illustrasjonsfoto: Karsten Würth/Multiconsult)

I forbindelse med den årlige Agder Energi-konferansen om fornybar energi og ny teknologi, er det gjennomført en befolkningsundersøkelse med flere formål:

Kilde: Agder Energi

Å undersøke hva folk flest faktisk vet om fornybare energikilder, å kartlegge holdninger til enkelte energispørsmål som er under debatt, og å finne ut i hvilken grad folk tror på politiske ambisjoner på klimaområdet.

Undersøkelsen er utført av Norstat, og vi har analysert funnene. I korte trekk er hovedfunnene disse:

  • Befolkningen vet ganske mye om dagens situasjon i Norge og internasjonalt når det gjelder energikilder og klimatiltak.
  • En veldig stor andel tror «det grønne skiftet» vil resultere i mange arbeidsplasser, og mange tror solenergi vil spille en stor rolle i fremtiden.
  • Et ganske stort flertall tror ikke at verden vil nå det klimapolitiske 2-gradersmålet, selv om mange tror fornybar energi vil erstatte fossil energi i stort omfang.
  • Et massivt flertall tror ikke på politikernes mål om at det bare vil bli solgt nye nullutslippsbiler i 2025.
  • Et stort flertall ønsker å eksportere norsk vannkraft for å støtte europeisk fornybarsatsing, men motstanden er markant i tre partier.

Det er også en del ulikheter i tro og oppfatninger mellom kjønn, ulike aldersgrupper og landsdeler.