nve-bygget
NVEs hovedkontor ved Majorstua i Oslo, hvor RME holder til. Foto: Tore Halvorsen

Olje- og energidepartementet har utredet en utflytting av tilsynsoppgavene i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fra hovedkontoret i Oslo til regionkontorene.

Kilde: OED

Dette er i tråd med regjeringens plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser fra februar i år.

I departementets utredning legges til grunn at om lag 20 stillinger flyttes til regionkontorene i perioden 2017-2019. NVE skal ha fleksibilitet når det gjelder valg mellom regionkontorer. Det er videre en forutsetning at tilsynet med områder som har stor betydning for samfunnssikkerheten, ikke svekkes.