Ved å kutte i bevilgningene til elsikkerhet og beredskap setter den blå-blå regjeringen liv og helse i fare, mener Are Solli, forbundssekretær i El og IT Forbundet. (Foto: Tore Halvorsen)

I løpet av de tre siste årene har den blå-blå regjeringen redusert bevilgningene til DSB med 55,5millioner kroner. I en situasjon som krever stadig mer sikkerhet og beredskap er dette dramatisk. Blant de som uttrykker sterk bekymring er EL og IT Forbundet.

Vi er både bekymret og forbannet, sier forbundssekretær Are Solli. – At regjeringen på denne måten blant annet åpner for å sette press på elsikkerheten har vi ingen forståelse for. I et samfunn som blir stadig mer elektrifisert og avhengig av sikker strømforsyning er det behov for skjerpet tilsyn – ikke mindre. Det er våre medlemmer, elektrikere og energimontører, som står for den praktiske håndteringen av elektrisitet her i landet. Det er de som er sterkest eksponert for de farene dette innebærer.

DSB-sjef Cecilie Daae har varslet at hun må redusere bemanningen i DSB med 30 årsverk. I tillegg må hun sette bremsen på for tiltak som skulle styrke samfunnssikkerheten. Hvordan de bemanningsmessige kuttene skal gjennomføres foreligger det ingen opplysninger om, men Are Solli frykter at de også vil berøre ansatte og oppgaver i Elsikkerhetsavdelingen.

Etter terroranslaget i 2011 bevilget den rød-grønne regjeringen 45 millioner kroner ekstra til DSB, fortsetter forbundssekretæren. – Ikke bare er disse blitt fjernet i løpet av de tre siste årene, men kuttet med ytterligere 10 til 15 millioner kroner. Her i forbundet er vi sjokkerte over de grep den blå-blå regjeringen har tatt i forhold til samfunnsmessig beredskap og elsikkerhet. Erna Solberg gjør samfunnet mer sårbart gjennom denne kuttpolitikken. Det er ikke mulig å «spare» seg til bedre sikkerhet for liv og helse. Til det er prisen for høy.

I disse dager diskuterer stortinget den totale beredskapen i dette landet. Da blir det merkelig å redusere på budsjettene til fagetaten som skal ivareta dette.

Are Solli henviser til at elektrisitet får stadig større betydning i et moderne samfunn. Veien mot en grønn framtid er brolagt med ulike former for teknologier knyttet til elektrisitet. Nærliggende eksempler er bølgen av digitalisering og et stadig større innslag av autonome kjøretøy og fartøy, smarte byer og smarte nett, e-helse og en velferdsteknologi vi ikke helt kan se for oss i dag. Felles for dette er at det krever sikre og stabile nett både for strøm og signaler.

Vi står bare ved begynnelsen av utviklingen som ruller innover oss, fremholder Solli. – Alt det som skjer innenfor blant annet solenergi og Internett of Things (IoT) er på forskjellige måter koblet til elektrisitet. I dag er 15 – 20 milliarder enheter, som på ulike måter virker inn på livene vår, koblet til nettet. I 2025-2030 er det anslått at dette har vokst til 75 – 100 milliarder enheter. Det blir håpløst å lukke øynene for de person- og elsikkerhetsmessige utfordringene dette stiller samfunnet overfor. Det er hevet over tvil at vi har behov for mer elsikkerhet – ikke mindre.