Airbus E-Fan er 100 prosent elektrisk og kan frakte to personer i 60 minutter pluss 30 minutters reserve. Flyet drives av to elmotorer, hver på 40 hestekrafter. Batteripakken veier 167 kg. Foto: Airbus

Flyprodusentene er i gang med å utvikle elektriske fly. Nylig inngikk Airbus et samarbeid med Siemens om å utvikle hybridelektrisk fremdrift til luftfart.

I første omgang er det snakk om hybridfly, men på lengre sikt vil kortere, kommersielle ruter kunne betjenes med 100 prosent elektrisk drevne passasjerfly, skriver Ingeniøren.

Den store utfordringen ved å utvikle elektriske fly er vekten på batteriene. Hvis for eksempel en Boeing 787 Dreamliner skulle bytte ut en full tank på 100 tonn flybensin med batterier, ville det kreve en batteripakke på drøyt 2000 tonn.

Men utviklingen av stadig lettere og mer effektive batterier skjer raskt, og verdens største flyprodusenter jobber med å utvikle elektriske fly. Airbus tror at et fly med under 100 passasjerer drevet frem av et hybrid-elektrisk system vil komme i 2030, skriver Ingeniøren, som er fagbladet til danske ingeniører.

Siemens testet i 2016 et lite, elektrisk fly som fløy med en hastighet på 337,5 km/t over en distanse på tre kilometer.

Boeing har sammen med lavprisselskapet JetBlue investert i oppstartvirksomheten Zunum Aero, som arbeider med miljøvennlig lufttransport i USA. De tar i første rekke sikte på å utvikle et hybridfly med plass til 10–15 passasjerer og rekkevidde på 1120 km. Zunum Aero skriver selv at målet er å gjøre batteridelen stadig større, slik at flyet til slutt ikke trenger å bruke noe flybensin.