Å flytte ut 20 arbeidsplasser i NVE er for en dråpe i havet å regne. Det hadde vært mye viktigere med en gjennomgang av strukturen til direktoratet. (Foto: Tore Halvorsen)

I noen tilfeller tenderer regjeringens utflyttingsmani til parodi. Når NVE får pålegg om å flytte 20 stillinger fra hovedkontoret i Oslo til regionskontorene er det god grunn til å riste oppgitt på hodet.

Nærmere symbolpolitikk går det nesten ikke an å komme. 20 stillinger er for en dråpe i havet å regne, ikke bare for NVE, men balansen i det store regnestykket om fordeling av arbeidsplasser mellom sentrale strøk og distrikts-Norge. Dette er renspikka kosmetikk.

At det er stadig flere som mener at det er behov for en organisatorisk opprydding i NVE er en annen sak. Direktoratet er tillagt et konglomerat av oppgaver som i stor grad spriker i forhold til hverandre. Flom har i bunn og grunn lite med elektrisitet å gjøre. Det samme har fjelltopper som står i fare for å ramle ned.

Hvorfor ikke gjøre som i Sverige der alt som har med elektrisitet på nasjonalt nivå å gjøre er samlet i Svenska kraftnät? Dette er i seg selv et så stort og viktig samfunnsområde at det er lett å miste fokus om det blandes sammen med mye annet, som selvfølgelig er viktig, men har marginale tangeringspunkter til elektrisitet.

Oppfordringen er: gjennomfør en skikkelig vurdering av strukturen i NVE. Det er mye viktigere enn å flytte 20 arbeidsplasser fra hovedkontoret til regionskontorene.