Her monteres solcelleteknologi i Azraq flyktningeleir i Jordan. (Foto: IKEA)

Flyktningleiren Azraq i Jordan er verdens første flyktningleir som får strøm fra solcelleanlegg.

Kilde: IKEA

Anlegget er finansiert av IKEA Foundations kampanje «En lysere hverdag for flyktninger» og har skaffet strøm til en befolkning som har levd uten elektrisitet i to og et halvt år. Anlegget vil bidra til Jordans nasjonale energistrategi for å oppnå en grønn økonomi innen 2020.

Det 2 megawatts solcelleanlegget gir elektrisitet til 20 000 syriske flyktninger som lever i nesten 5000 flyktninghus i Azraq-leiren, og dekker i tillegg energibehovet til de to landsbyene som er koblet til det nasjonale strømnettet. Hver familie kan nå koble til et kjøleskap, en TV og ei vifte, ha lys i huset og lade telefonene sine, noe som er viktig for flyktninger som vil holde kontakten med slektninger i utlandet.

Azraq-leiren åpnet i april 2014 og ligger i et ørkenområde i det nordlige Jordan, der somrene er svært varme og vintrene strenge. Elektrisitetsmangelen har vært en konstant utfordring for beboerne her. Den har vanskeliggjort daglige aktiviteter som matlaging, klesvask, lekselesing og å kunne bevege seg trygt til toalettet om kvelden, særlig for kvinner og barn.

Når de nå har fått elektrisitet, vil det gjøre mye for å løe disse utfordringene og i stor grad forbedre velferden for beboerne i Azraq. I de siste to årene har flyktningene måttet klare seg med solcelledrevne lykter som har fått utdelt ved ankomsten til leiren, og 476 solcelledrevne gatelykter i den ene av landsbyene – begge deler finansiert av IKEA Foundation.

Solcelleanlegget i Azraq er det første i verden som er bygget for flyktninger. I Jordan, hvor elektrisitetskostnadene er høye, vil solcelleanlegget gjøre det mulig for UNHCR å skaffe kostnadsfri elektrisitet til Azraq-leiren, en besparelse som vil bli investert i annen nødvendig bistand.

Byggingen av solcelleanlegget i Azraq har også gitt inntektsmuligheter til over 50 flyktninger som har fått opplæring og ansettelse for å hjelpe til med byggingen av anlegget under oppsyn av det jordanske solcelleselskapet Mustakbal, som har ledet arbeidene på stedet. Noen av disse flyktningene vil også ha ansvaret for vedlikeholdsarbeidet i fremtiden.

«Dagen i dag markerer en milepæl. Å lyse opp leiren er ikke bare en symbolsk prestasjon; det skaper tryggere omgivelser for alle beboerne, gjør det mulig for flere å tjene til livets opphold, og barn kan gjøre lekser etter at det har blitt mørkt. Fremfor alt kan beboerne i leirene nå leve verdigere liv», sier Kelly T. Clements, assisterende høykommisær for flyktninger. «Nok en gang har samarbeidet mellom IKEA Foundation og FNs høykommissær for flyktninger vist hvordan vi kan ta i bruk nye teknologier og innovasjon samtidig som vi utviser menneskelighet og hjelper flyktninger.»

Solcelleanlegget, som kostet 8,75 millioner euro, er i sin helhet finansiert av IKEA Foundation gjennom kampanjen «En lysere hverdag for flyktninger», som innbrakte 30,8 millioner euro til UNHCR-prosjekter. For hver LED-lyspære som ble solgt i kampanjeperioden, ga IKEA Foundation 1 euro til UNHCR for å finansiere fornybar energi og skolegang til flyktninger.

«Verdens første solcellepark i en flyktningleir signaliserer et paradigmeskifte med hensyn til hvordan den humanitære sektoren støtter fordrevne befolkninger. UNHCR Jordan vil spare millioner av dollar samtidig som CO2-utslippene reduseres og levekårene forbedres for noen av verdens mest sårbare barn og familier», sier Per Heggenes, CEO i IKEA Foundation. «Vi er veldig takknemlige overfor alle involverte – spesielt IKEAs kunder og medarbeidere som deltok i En lysere hverdag for flyktninger-kampanjen, FNs høykommisariat for flyktninger, den jordanske regjeringen, EDCO og mest av alt de syriske og jordanske menneskene som gjorde dette prosjektet til virkelighet», konkluderer han.

Å gjøre fornybare energikilder tilgjengelig for flyktninger og vertssamfunnene deres er en prioritert oppgave for UNHCR globalt. Innovative samarbeid, slik som det med IKEA Foundation, hjelper UNHCR å finne fremtidsrettede og bærekraftige løsninger for flyktningsamfunnet.