Eidsiva Energi er den første til å benytte stolper i aluminium i den norske infrastrukturen for distribusjon av elektrisk kraft. (Foto: Eidsiva Energi)

Norges første aluminiumsstolpe for høyspenning er nå montert i Mustadroa i Gjøvik kommune.

Kilde: Eidsiva Energi

Aluminiumstolpen erstatter en saltvannsimpregnert trestolpe som var ødelagt av hakkespett.

– Stolpen var ikke gammel, men har vært utsatt for stor hakkespettaktivitet og dermed ødelagt. Det blir spennende å se hvordan nebbet til hakkespetten blir når den prøver seg på aluminium, humrer områdeleder Kay Ronny Brobakken i Eidsiva Nett.

Stolpen er laget av Lena Metall og er den første i sitt slag her i landet. 
– For tre år siden monterte Eidsiva fem aluminiumstolper på lavspentnettet på Østre-Toten. Erfaringene fra bruk av disse stolpene har resultert i stolpen som nå er montert på ei høyspentlinje, forteller teknisk selger Torstein Budsberg i Lena Metall AS, som har laget stolpen (bildet til høyre nederst).

– Råteskader i jordbåndet er en annen årsak til utskifting av trestolper. Den faren er fjernet ved bruk av aluminiumstolper. I et HMS-perspektiv vil dette være god forebygging av personskade, mener Edvard Dysthe i Lena Metall.

Annen teknikk
Arbeidsleder Tor Arne Strande har vært involvert i utviklingen av aluminiumstolpen og tilpassing av stolpesko og fallsikringsutstyr. VP-metall har produsert utstyret, som er godkjent av Sintef. 
– Målet har vært å få det mest mulig likt det vi er vant til i trestolper, men det krever en litt annen teknikk, mener Halgeir Dotseth, Håvard Røsåsen og Tor Arne, som monterte stolpen. De er enige i at det at det kommer til å bli lett å bevege seg i stolpen når de har øvd seg litt. 

Kostbart
Et varslet forbud mot kreosotimpregnering av trestolper var en del av utgangspunktet for testing av aluminiumstolper, som forøvrig er 100 prosent resirkulerbare og dermed har en restverdi.
– Vi synes også det er spennende å prøve ut noe nytt som hadde lokal tilhørighet, sier seksjonsleder Plan Tone Bleken Rud i Eidsiva Nett. 

Foreløpig koster aluminiumstolpene en del mer enn trestolper, men i forhold til levetidskostnader kan det svare seg på sikt. 

– Det kan lønne seg på utfordrende steder som for eksempel der det er mye hakkespett og stort behov for hyppigere stolpeskift og høyere vedlikeholdskostnader, forteller Tone, som synes det er veldig positivt at ansatte fra flere miljøer i Eidsiva har vært med på utviklingsprosessen, både knyttet til utforming av stolpen og utstyret.