Skagerak Energi har åpnet døren for sin første rammeavtale. Den var det Sweco som fikk. (Foto: Tore Halvorsen)

Avtalen omfatter tekniske konsulenttjenester innen en lang rekke fagområder, blant annet vannkraft, transformering og overføring, dammer, bygg og anlegg, konsesjoner og analyser, gassdistribusjon og prosjekt- og byggeledelse.

Kilde: Sweco

Skagerak Energi AS er et norsk kraftselskap, organisert som et konsern med de fire datterselskapene Skagerak Nett, Skagerak Kraft, Skagerak Varme og Skagerak Naturgass. Selskapet har del- og heleide kraftstasjoner over hele Sør-Norge, og er del av Statkraft-alliansen. Dette er første gang selskapet inngår en slik rammeavtale.

– Skagerak Energi er en stor og sentral aktør i kraftbransjen, og for Sweco er dette en viktig rammeavtale å vinne. Vi har hatt oppdrag for selskapet i mange år, både på små og store prosjekter, og med denne avtalen håper vi å videreutvikle vårt gode samarbeid. Vi forventer økt aktivitet i årene fremover, og gleder oss til å ta fatt på nye utfordringer, sier Børre Helgesen, regionleder Energi.

Sweco er et av flere rådgivningsselskaper som har vunnet rammeavtalen, som er på tre år, med opsjon på ett + ett år. Skagerak estimerer årlig volum i konsulenthonorarer til ca. 30 MNOK.