Gunnar Hyunh i Stange Energi AUS arbeidet i flere år som montør i Stange Energi AUS før han valgte å gjennomføre videreutdanningen ”Fra montør til ingeniør”. Nå leder han flere krevende prosjekter i entreprenørselskapet. (Foto: Stein Arne Bakken)

Til høsten skal 24 montører tas opp som studenter i det fireårlige studiet som REN kjører i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet for å utdanne elkraftingeniører. Opplegget kom i gang i 2009, og er blitt en suksess.

Gunnar Huynh i Stange Energi AUS har vært gjennom ingeniørutdanningen. Han anbefaler det spesielle opplegget ”Fra montør til ingeniør” varmt. Huynh mener det gir bachelor-studiet et kvalitetsstempel at REN står bak.

–Du kombinerer studier med jobb, dette en kjempefin måte å videreutdanne seg på. Gjennom det unike opplegget får vi god innføring i elkraftfagene, samtidig som vi blir opplært i bruken av REN-verktøy. 

Huynh har nå ansvar for flere prosjekter i entreprenørselskapet, der han tidligere arbeidet som montør etter at han tok fagbrevet i 2009. Det er en erfaring den ferske ingeniøren har stor nytte av i jobben.

Studentene får full montørlønn fra sin arbeidsgiver under videreutdanningen, mot at de forplikter seg til å jobbe i fire år etter at de er ferdige. 25 prosent av arbeidstiden kan brukes til studier, og etter to år kan de jobbe med ingeniøroppgaver hos sin arbeidsgiver.

Krevende opplegg

Det fireårige utdanningsopplegget består av fem ukentlige samlinger hvert semester på BKK sitt kurssenter på Dale. Mellom samlingene er det selvstudier. På kurssenteret får studentene undervisning av lærere fra Høgskolen på Vestlandet, i tillegg til at medarbeidere fra REN underviser i valgfag og REN-metodikk.

–Ukene med undervisning på Dale var intense og effektive, og vi lærte mye. Samtidig var det veldig hyggelig og sosialt, vi ble en sammensveiset gjeng som hjalp hverandre. Men dette er et krevende opplegg, du må lese mye også mellom samlingene og være villig til å bruke en god del av fritiden, sier Gunnar Hyunh.

Startet av BKK

André Indrearne i REN er ansvarlig for opplegget ”Fra montør til ingeniør”. Han forteller at de kom i gang i 2009, og at høstens kull blir det fjerde i rekken. Utdanningen startet imidlertid noen år tidligere, av BKK, som et tilbud for deres montører, før REN overtok

–Det vil være underskudd på elkraftingeniører i fremtiden, og det er en utfordring vi i REN tar på alvor. Vi har fått svært gode erfaringer med dette opplegget, og fått mange positive tilbakemeldinger fra studentene og selskapene, sier André Indrearne i REN AS.

15. august er fristen til å søke om opptak til studiet. Det blir markedsført med egen stand under Metodedagene. På hjemmesiden til REN kan du lese mer om studiet, her. http://www.ren.no/kompetanse/montor-til-ingenior