Det er nå gjort vedtak om å integrere Skånevik Ølen Kraftlag i Haugaland Kraft, her illustrert med tettstedet Skånevik i Etne kommune i Hordaland, som er hjemmeadressen til kraftlaget.

Generalforsamlingene i Haugaland Kraft AS og Skånevik Ølen Kraftlag AS (SØK) har vedtatt å integrere SØK inn i Haugaland Kraft

Kilde: Haugaland Kraft

Oppgjøret for Skånevik Ølen Kraftlag vil være i form av aksjer i Haugaland Kraft AS. Dette vil innebære at Skånevik Ølen Kraftlags ulike virksomhetsområder og aksjene i SKL overføres til Haugaland Krafts respektive datterselskaper, samtidig som SØK AS blir aksjonær i Haugaland Kraft AS.

Integreringa legg til rette for ei samling av to gode naboselskap, og dette vil gi grunnlag for å ta ut varige synergiar og sikra ei meir effektiv drift, uttaler dagleg leiar i Skånevik Ølen Kraftlag, Kristoffer Vannes. -Dette vil også sikra verdiane som har blitt bygde opp i SØK over lang tid. Me er glade for at me nå kan tilby kundane våre meir konkurransedyktige prisar og produkt bl.a. ved harmonisering av nettleigetariffane.

Partene mener at sammenslåing vil ha en rekke positive virkninger. Blant annet vil det imøtekomme myndighetskrav til selskapsmessig og funksjonelt skille som samtlige kraftselskaper må innfri innen 1. juli 2021. Forsyningssikkerhet og beredskap styrkes gjennom sammenslåingen og arbeidsplasser sikres. Alle ansatte i Skånevik Ølen Kraftlag AS vil bli ansatt i Haugaland Kraft. Ølen vil også bli lokasjon for en større avdeling med lokal tilhørighet i Haugaland Kraft.

Kraftbransjen står ovenfor store strukturelle endringer og behovet for investeringer i nett er store i de kommende år, sier konsernsjef i Haugaland Kraft Olav Linga. De strukturelle endringene sikrer konkurransedyktige tjenester for kundene samt vekst og utvikling for eierne.

Integreringen vil bli gjennomført med virkning fra 1. september 2017.