I et pilotprosjekt går Lyse og Atea sammen for å gjøre sentrum i Stavanger by smartere. (Foto: Lyse)

Lyse og Atea har tatt initiativet til et pilotprosjekt sammen med Stavanger kommune og Stavanger Sentrum AS om å teste ny teknologi i sentrum. Dette skal gjøre Stavanger til en av de smarteste byene i landet.

Kilde: Lyse

Stavangers bykjerne med en radius på 10 kilometer, får et høyteknologisk transportnett for sensorer og et høyhastighets wifi-nett. Løsningen inkluderer også en rekke finesser som åpner for måling og styring av data.

– Denne satsingen vil åpne for innovasjon og fremtidige tjenesteleveranser som kommer kommunen og dermed 

– Denne satsingen vil åpne for innovasjon og fremtidige tjenesteleveranser som kommer kommunen og dermed innbyggerne til gode. Transportnettet vil muliggjøre og forenkle smartby-tjenester som blir stilt til rådighet for næringslivet og kommunen, sier Gunnar Crawford, senior forretningsutvikler i Lyse.

Stavanger får dermed et godt konkurransefortrinn som både er av industriell og kulturell interesse. Løsningen er basert på de to teknologiene LoRAWAN og wifi. Pilotløsningen vil installeres i september 2017, i god tid før Nordic Edge Expo, og vil bli testet og vurdert de neste to årene.

– De første to årene blir det gratis nett til sensortesting. Vi ønsker alle som har gode ideer og som ønsker å teste velkommen. Med dette blir det enklere å prøve og feile, sier IT-sjef i Stavanger kommune, Stein Ivar Rødland.  – Med dette skaper vi et nett som åpner for muligheter til sensorer hvor som helst i kommunen, og som gjør det enklere å teste ut nye smarte løsninger,

Bruksområder som ligger i piloten kan være:

Miljømåling (luftkvalitet, pollen, støy)

Monitorering av søppelspann

Sykkel- og biltelling

Vannstandsmåling

High-tech wifigatre i sentrum 
Den smarte handlegaten vil være et grensesnitt mellom handel, næring og innbyggere, samt besøkende og kunder. I dette ligger det mulighet for forenklede betalingsløsninger, smarte løsninger for kommunikasjon og innsikt, og løsninger rundt fremtidens handelsopplevelse, forteller Crawford.

Prosjektet går sammen med Creator Makerspace om å levere et åpent sensor-hackathon, og sammen med oppstartsselskapet Bolder om prosjektet «hverdagsstur».