Fagleder for sikkerhet i Eidsiva Nett, Arne Arnesen, oppfordrer: - Vær nøye med forberedelsene før du begynner å grave. (Foto: Eidsiva Energi)

Det er sommer og stor graveaktivitet. Blant annet graves det mye i forbindelse med fiberlegging. Det kan være farlig av mange årsaker, og en av dem er strømnettet.

Kilde: Eidsiva Energi

 – Bare første uken i juni ble åtte kabler i vårt område ødelagt av graving. Heldigvis ble ingen skadet, men det var bare flaks, og kostnadene ble store for flere. Eidsiva Nett har hatt skader på kabler på mellom femti og hundre tusen kroner, som den som utfører gravingen må betale, sier fagleder sikkerhet Arne Arnesen i Eidsiva Nett.

Graving har en stor sikkerhetsrisiko, siden det ligger mange kabler i bakken som kan bli skadet. Det kan i verste fall føre til personskader og dødsfall i tillegg til strømbrudd og materielle skader.

– Kortslutning med lysbue kan gi stygge brannskader uten at du får strøm gjennom kroppen. I tillegg kan du bli eksponert for skadelige gasser. Sammen eller hver for seg kan dette gi varige men, sier Arnesen.

Kostbart
I tillegg til risikoen for personskade, kan det bli kostbart rent økonomisk, siden den som graver må dekke eventuelle reparasjonsskader.

– Dersom du skal grave trenger du kabelpåvisning for strøm-, fiber- eller coax-kabler (TV/Internett). Ta kontakt med nettselskapet før du begynner å grave. Kabelpåvisning før graving er viktig for å unngå skader på liv, helse og materiell, og for å unngå strømbrudd, sier Arnesen. Kabelpåvisning av Eidsivas egne kabler utføres gratis.

Be om sikkerhetsvurdering
– Alle som skal utføre gravearbeid MÅ få utført kabelpeiling eller kabelpåvisning på forhånd, og ikke minst følge de instruksjoner som våre kabelpåvisere gir, sier Arnesen. Dersom en skal grave helt inntil kabler, eller blottlegge disse, må en be om en sikkerhetsvurdering fra Eidsiva Nett.

– Kontaktinformasjon finnes på kabelpåvisningsskjemaet som du får i forbindelse med påvisningen, opplyser han.