I fremtiden ser Powel for seg at feltarbeidere kan benytte talestyrte apper under inspeksjon av nettkomponenter. (Illustrasjonsfoto: Skagerak Energi)

Powel ser for seg en fremtid hvor nettselskapene sine feltarbeidere kan bruke talestyrte apper som hovedverktøy for støtte under inspeksjon av nettkomponenter.

Kilde: Powel

Ved å frigjøre montørenes hender muliggjør man en mer strømlinjeformet prosess. En annen fordel med å kvitte seg med nødvendigheten av skjemautfylling for hånd er at inspeksjonsprosessen blir tryggere, noe som vil komme montører til gode når de henger flere meter over bakken og håndterer høyspenningsutstyr.

Denne visjonen var bakgrunnen for en tre-dagers «hackfest» i regi av Powel og Microsoft. Målet var å lage en helt ny «chatbot,» et ledd i vår strategi innen kunstig intelligens og datavitenskap.

Inspeksjon av transformatorer var fokus for arrangementet. Målsettingen for hackfesten var at man etter endte tre dager skulle ha en fullt anvendbar løsning som gjør det mulig for montører å jobbe hands-free. I tillegg skulle løsningen bli koblet til Powels Condition Control løsning.

En hjelpende hånd

Inspeksjoner av nettkomponenter kan bestå av forskjellige oppgaver. For eksempel kan det gå ut på å undersøke en innrapportert feil på stedet eller det kan være å reparere et problem med alarmsystemet. Feil er enten rettet opp i henhold til planlagt vedlikehold eller, ved alvorlige feil, så raskt som mulig etter at informasjon om situasjonen er mottatt. På dette arrangementet ble chatboten bygd kun for å støtte planlagte- og rutineinspeksjoner forvaltet i Condition Control.

Ideen bak chatboten er å gi en hjelpende hånd til montører ute i felt ved hjelp av teknologi som muliggjør spesifikke innsyn relatert til hver enkelt komponent. Overlevering av jobber blir også enklere ved at merknader blir notert underveis i inspeksjonen og videreformidlet. I tillegg får også montøren tilgang til annen potensiell viktig informasjon.

Montøren bruker en bærbar enhet, i dette tilfellet en mobiltelefon. Ved å si navnet på anlegget som skal inspiseres får man automatisk tilgang til korrekt sjekkliste. Chatboten slåes enkelt på ved å trykke på en knapp. Montøren har så mulighet til å gjøre hver enkelt oppgave med hendene helt fri mens chatboten gir assistanse med å varsle om oppgaver som skal gjøres, svare på spørsmål og å gi generell informasjon om situasjonen.

Hvordan fungerer appen?

– Montøren ute i felt snakker til applikasjonen og starter prosessen. Talegjenkjenning omgjør tale til tekst ved å bruke Bing Speech API fra Microsoft Cognitive Services, teksten blir returnert til mobilappen, sendt til oversetting og kommer til slutt tilbake til appen som oversatt tekst, forklarer Simen Karlsen, Smart Grid Enabler i Powel, før han fortsetter med de neste stegene i prosessen.

– Appen forsetter så å sende den oversatte teksten til LUIS, et språkforståelsesverktøy fra Microsoft som er basert på maskinlæring. LUIS fanger opp hensikt og enheter fra henvendelsen, og sender svar tilbake til appen. Påvist hensikt og enheter, inkludert feltarbeideren sin identitet, blir sent til rammeverket Microsoft Bot Framework som basert på en forespørsel kommuniserer med Powels backend. Hensiktsmessig svar er så sendt tilbake til appen som oversetter tekst til montørens språk og gir montøren muntlig svar, avslutter Karlsen.

Et av målene med chatboten var å gjøre det mulig å koble den til andre relevante systemer for å kunne gi montører i felt relevant informasjon. Under hackfesten forsøkte deltakerne å utvikle en enkel chatbot som var i stand til både å kommunisere med eksterne systemer og bidra med tilbakemeldinger som kunne øke effektiviteten under en inspeksjon.

– En egenskap som virkelig øker nytteverdien av chatboten var integrasjonene mellom bot-rammeverket til Microsoft og backendsystemet til Powel. Vi lyktes i stor grad med å integrere boten til de relevante systemene, noe som gir montører mulighet til å få tilgang til relevant informasjon i felt kun ved å bruke stemmen. Dette kan for eksempel være informasjon tilknyttet tidligere inspeksjoner på samme lokasjon, spesifikke komponenter eller deler som er spesielt utsatt for ødeleggelser, eller den raskeste ruten til neste kritiske prioriterte anlegg, sier Karlsen.

Karlsen konkluderer med at denne vellykkede integrasjonen betyr at Powel ved hjelp av Microsoft Bot Framework og Cognitive Services kommer til å i enda større grad kunne hjelpe våre kunder å få full kontroll på nettet og samtidig få en arbeidsdag som er lettere, tryggere og mer effektiv. 

Fra hackfest til realitet

Hackfesten var en intens men vellykket erfaring og deltakerne lyktes i å lage en løsning bygd på det nyeste innen teknologi. I tillegg til utviklingen av en fungerende app var arrangementet en flott mulighet for Powels utviklere til å bli bedre kjent med Microsoft Bot Framework og teknologi rundt CaaP, Conversation as a Platform. Boten som ble utviklet under hackfesten vil nå bli brukt som et grunnlag for videre utvikling av vår egen bot før den etter hvert blir satt i produksjon. 

– Det stilige med denne hackfesten var at vi lyktes i å bygge noe som faktisk virker og kan bli satt i produksjon innen en kort tidsramme. Med LUIS og bot-rammeverket til Microsoft har vi nå muligheten til å gi støtte til montører i felt når de trenger det og uten at de trenger å bruke hendene. Dette er en helt ny brukeropplevelse, inspirert av Microsofts verktøy, og vi ser nytteverdien av dette for kunder innen flere av Powel sine forretningsområder, sier Øystein Askeland, Interaction Designer i Powel. 

Powel skal nå fortsette utviklingen av boten i de kommende månedene og blant annet inkludere analysemuligheter og spesifikk historisk data før appen blir lansert. Vi vil også se på muligheten for å utvide konseptet til å gjelde andre forretningsområder i Powel.