NEK, med adm.direktør Birger Hestnes i spissen, må få bevare sin selvstendighet. Det er et krav som en samlet elektronæring er tjent med å stille seg bak. (Foto: Tore Halvorsen)

Krefter blant medlemmene i Standard Norge ønsker å rokke ved selvstendigheten til NEK (Norsk Elektrisk Komite). Svaret fra en samlet elektronæring må være: Hold fingrene av fatet!

Ryktene går. Et sentralt medlem i Standard Norge har foreslått å innlemme NEK i det store og landsomfattende standardiseringsfellesskapet. Det har tidligere vært gjort forsøk på det samme. Den gang ble det kontant avvist. Slik må det også være denne gangen. På spørsmål om hvordan de forholder seg til disse ryktene svarer blant andre Norsk Industri og Nelfo (elektroentreprenørenes arbeidsgiverorganisasjon) kontant: Vi slutter helhjertet opp om selvstendigheten til NEK.

Hvorfor er det så viktig å bevare et selvstendig NEK? Svaret er åpenbart. I et av verdens mest elektrifiserte land er det nødvendig å holde hånden støtt på det teknologiske rattet. Dette går langt ut over generell standardisering. Virksomheten til NEK står blant annet sentralt i forhold til utvikling av en robust og fremtidsrettet elektrisk infrastruktur, ikke minst når det gjelder å beskytte liv, helse og materielle verdier.

Vi kjenner ikke bakgrunnen for dette forslaget. Det er av mindre betydning. Uansett hva begrunnelsen måtte våre kan vi ikke tillate at det tukles med selvstendigheten til NEK. En samlet elektronæring er tjent med å mobilisere for at så ikke skjer.