NVE setter ingen sperre for å begrense nettselskapenes muligheter til å bygge GIS-anlegg med SF6-gass.

I en ny NVE-rapport sammenlignes gassisolerte med luftisolerte bryteranlegg. Det er sett på kostnader, miljø- og klimapåvirkning, samt viktige forhold ved forsyningssikkerhet.

Kilde: NVE

Bakgrunnen for rapporten er at det blir mer vanlig å søke konsesjon for gassisolerte bryteranlegg (GIS) fremfor luftisolerte ved nybygging eller reinvestering i transformatorstasjoner.

– NVE ønsker ikke å begrense nettselskapenes muligheter til å bygge GIS, men vi mener nettselskapene bør kjenne til utfordringene slike anlegg bringer med seg, spesielt når det gjelder forsyningssikkerhet og utslipp av SF6 fra anleggene, sier avdelingsdirektør Anne Vera Skrivarhaug.

Gassisolerte bryteranlegg inneholder gassen SF6 som har veldig gode egenskaper når det gjelder isolering samt ved bryting av strøm. Dette gjør at slike anlegg kan bygges mer kompakte enn luftisolerte anlegg, som igjen reduserer både arealbruk og visuell påvirkning. Samtidig er SF6 den sterkeste klimagassen vi kjenner til, og det er derfor viktig å begrense utslippene av denne gassen.

Mindre arealbehov gjør at det som regel er billigere å bygge gassisolerte anlegg i bynære strøk. For transformatorstasjoner i regionalnettet viser flere konsesjonssøknader at det er billigere å bygge med gassisolerte fremfor luftisolerte bryteranlegg, selv utenfor tettbygde strøk hvor arealet ikke er spesielt dyrt.

Sannsynligheten for feil ved et gassisolert anlegg er mindre enn for et luftisolert, men hvis det først skjer en feil kan reparasjonstiden være på flere uker. Kompliserte anlegg og behov for spesialkompetanse ved reparasjon er viktige grunner til dette. I tillegg kan det være utfordrende å skaffe reservedeler til anleggene, og NVE mener derfor at nettselskapene må ha reservedeler på lager eller inngå samarbeid med noen som har dette på lager.