Våren og snøsmeltingen er kommet sent i gang, noe som har gitt relativt høye strømpriser. Mot sommeren har markedsaktørene priset inn en normal nedgang. (Illustrasjonsfoto: BKK)

Snøsmeltingen kom sent i gang i Norden. Det holdt spotprisene relativt høye gjennom store deler av mai.

Kilde: LOS Energy

Måneden startet med negative priser (priser under null kroner) i Danmark, men store deler av mai har hatt priser som minner mer om vinter enn vår.

Engrosprisen for strøm levert i Oslo havnet for mai måned på 26,4 øre/kWh. Det er knappe 1,1 øre/kWh under prisen for april, og ikke langt under snittprisen for vinteren som nå ligger bak oss, altså 28 øre/kWh i Oslo.

Hvorfor ser vi disse relativt stive prisene nå? Hovedårsaken er i todelt: Brorparten av snøen har havnet langt nord denne vinteren, og de lave temperaturene har utsatt snøsmeltingen. Lave temperaturer i fjellet gjør at tilsiget til magasinene er uvanlig lave til mai å være.

Ketchup-effekt i nord? 
Mye snø og utsatt smelting kan med høy sannsynlighet føre til alvorlig vårflom i Nord-Norge ifølge Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE). Når varmegradene blir mange nok i det nordlige børsområdet (NordPool), kan smeltingen til gjengjeld skje raskt. Kraftsystemet klarer neppe å fange opp alt vannet, så noe vil renne rett i havet. Men presset på spotprisen kan også bli større for prisområdene i nord.

Vi har allerede sett at de nordnorske produsentene har stor produksjonsvilje, ved at de har holdt prisene sine lavere enn de andre områdene i Norden. Dermed har de produsert mer kraft og bygget ned lagrene i magasinene gjennom vinteren. Dette gjør de for å få plass til mest mulig av snøsmeltingen som kommer i ukene fremover.

For områdene i Midt-Norden og sørover er snøsmeltingen godt i gang. Bortsett fra noen unntak virker det som det er god kontroll på smeltevannet. Dermed presses ikke prisene uvanlig lavt.

Stor (geo)politisk usikkerhet
Et blikk nedover i Europa viser at den franske Macron-seieren kom som en sval bris inn i finans- og råvaremarkedene. Det moderate presidentvalget roet ned noe av usikkerheten som oppsto etter både Brexit og Trump. Men ro i Europa er ikke nok når det tilspisser seg andre steder i verden. Råvaremarkedene svarer med gryende uro.

OPEC og Russland forsøker å holde grep om oljeprisen, mens kullmarkedets tilbudsoverskudd sliter med å senke prisen, siden Kina holder en klam hånd over dette markedet. Det betyr at det ikke er nok å bare se på balansen mellom tilbud og etterspørsel for å vurdere prisene fremover. Vi må også vurdere de stadig skiftende geopolitiske strømningene som kommer fra ulike hold.

Fallende priser mot sommeren
Markedsaktørene har priset inn en normal nedgang i prisene gjennom sommeren, og en forsiktig oppgang til vinteren. Ser vi på årskontraktene fremover ser vi at markedsaktørene holder fast ved sine langsiktige forventninger: Prisen på kraft i Norden skal falle frem til og med 2020. Grunnen er fortsatt stor utbygging av ny fornybar kraft i Norden og Europa i årene som kommer.