Med nye Skoddevarre transformatorstasjon er den elektriske forsyningssikkerheten i Alta løftet til et nytt og mer betryggende nivå. (Foto: Nils Østerhagen)

På kalde vinterdager har den elektriske forsyningssikkerheten i Alta vært en utfordring. Med nye Skoddevarre Transformatorstasjon i drift kan kraftlaget senke skuldrene.

Mang en gang har skjør forsyningssikkerhet, spesielt på iskalde vinterdager, fått oss til å holde pusten, forteller nettsjef Odd Levy Harjo. – Ved strømbrudd hadde vi bare kapasitet til å opprettholde forsyningen til 40 prosent av byens befolkning. Med Skoddevarre transformatorstasjon er dette problemet ryddet av veien.

67 millioner kroner har Alta Kraftlag investert i den nye transformatorstasjonen. Prosjektet har vært i prosess siden konsesjonssøknad ble sendt i 2009. Byggestart fant sted i februar 2016 og høyspentmontasjen ble påbegynt september/oktober samme år. 2. mai i år ble anlegget spenningsatt.

Byggeprosessen har gått greit, fortsetter Harjo. – vi er godt fornøyd med innsatsen til alle som har deltatt i prosjektet. Dette gjelder blant andre Norconsult, VEO AS, med ABB som underleverandør av transformator og den lokale byggentreprenøren Harald Nilsen Byggeforretning.

Ikke minst føler nettsjefen behov for å fremheve innsatsen til egne ansatte, som blant annet har vært med på linjebygging, montasje av inntrekksativer og gjort en betydelig jobb i forbindelse med omlegging av eksisterende linje- og kabelnett for å legge til rette for den nye transformatorstasjonen.

Det er mer å lese om denne saken i fagbladet Energiteknikk (nr.5.-17), som nå er under distribusjon.