Sen snøsmelting gir utfordringer i nord, her illustrert med Skromma i nedbørsfeltet til SKS (Salten Kraftsamband). Foto: SKS)

I nedslagsfeltet til SKS (Salten Kraftsamband) er det i år betydelige snømengder. Sen oppstart for snøsmelting gjør at vi i pr. dato har opp til 180 % snø av normalår.

Kilde: SKS

Prognosert tilsig forventes kommende dager å være større enn produksjonskapasiteten. Dette vil uten full produksjon medføre overløp i våre magasiner med laveste reguleringsgrad. Elveleier nedstrøms inneholder fortsatt store snømengder og kan føre til ukontrollert oppdemming av vann i tilfelle overløp, med fare for skade på hytter, veier og bruer.

Ut fra denne situasjonen har SKS i år senket magasinene lavere enn normalt, og forutsatt full produksjon i smelteperioden – dette for å minimere overløp med tanke på skadeflom.

 – For å opprettholde full produksjon, melder vi negative priser i RK-markedet. Statnett er orientert og fått begrunnelse for dette, sier Per Arne Mathisen, avdelingsleder Drift, i SKS Produksjon.