Lite vann og høyere kullpriser på kontinentet har gitt høyere strømpriser for husholdningene i 1. kvartal 2017. Bildet viser Vossadalsvatnet. (Foto: Svein Ulvund)

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 34,3 øre/kWh i 1. kvartal 2017. Dette er 20 prosent mer enn i samme kvartal året før. Årsaken til prisveksten er lite vann i de norske magasinene og høyere kullpriser på kontinentet.

Kilde: SSB

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 96,5 øre/kWh i 1. kvartal 2017. Dette er en økning på over 10 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2016. Av dette utgjorde strømprisen 34,3 øre/kWh, nettleien 27,9 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft samt merverdiavgift 34,3 øre/kWh.

En viktig årsak til at strømprisen var høyere i 1. kvartal 2017 enn ett år tidligere, er ifølge NVE at den norske magasinfyllingen var 9 prosentpoeng lavere i denne perioden. I tillegg har økte kullpriser bidratt til høyere strømpris på kontinentet, og dette har også smittet over på det nordiske prisnivået.

Kontrakter med variabel pris var dyrest

Husholdninger som hadde inngått kontrakter med variabel pris, hadde en gjennomsnittlig strømpris på 39,6 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie, og hadde den dyreste kontraktstypen i 1. kvartal 2017. For husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen, som er den vanligste kontraktstypen, var gjennomsnittlig strømpris på 32,1 øre/kWh. Fastpriskontrakter med varighet på over ett år hadde de laveste prisene i 1. kvartal 2017 med 29,6 øre/kWh i gjennomsnitt. Få husholdninger har strøm gjennom fastpriskontrakter, og disse kontraktene utgjør en liten andel av totalt strømforbruk.