Med sjøkabel til Tyskland vil kapasiteten til offshore vindparker i Storbritannia kunne utnyttes bedre, eksmpelvis det Statoil-eide Dudgeon havvindpark utenfor Norfolk øst i England. (Foto: Statoil)

Mer enn ti år har gått siden de første norske pionerne begynte å jobbe med offshore vind. For norsk industri derimot la en ny oppgang i olje- og gassnæringen en demper på interessen og få kastet seg inn i det nye markedet. Flere selskaper tok allikevel sats og har i dag etablert seg godt i dette økende markedet. Nå snuser stadig flere på mulighetene.

Kilde: Innovasjon Norge

Interessen for offshore vind er stor ute i Europa. Det finnes en rekke norske selskaper som har etablert seg godt i løpet av de seneste årene og skaffet seg en posisjon i markedet – og nå følger flere på.

Et av disse selskapene er Vestfold-selskapet Jotron, som deltar på offshore vind-messe for første gang denne uken. Sammen med 14 andre norske bedrifter er de representert på den norske paviljongen i regi av Innovasjon Norge, på Offshore Wind Technology i London. Messen er den viktigste i offshore vindenergi-bransjen og Norge er i år representert med egen fellespaviljong for fjerde gang. Jotron er spente på hva de vil sitte igjen med etter endt messeuke.

– Vi har levert radio- og kommunikasjonsløsninger til vindaktører de siste 5-6 årene og utviklet systemer som er tilpasset de behovene de har, som er litt annerledes enn olje- og gass. De nye løsningene er skalerbare og mer nettverksbaserte. Vi ser på dette som et spennende vekstområde for hele vår portefølje og vi håper å kunne ekspandere videre inn i nye prosjekter, sier Leif Morten Ramberg, direktør for salg- og marked energy.

Han er godt fornøyd med møtesekvensene som tilbys på den norske paviljongen, med presentasjoner fra ulike aktører og interesseorganisasjoner innen offshore vind.

– Å delta her gir oss mer enn en ordinær messeopplevelse og vi har flere leads å jobbe med videre når vi kommer hjem, sier Ramberg.

Selskapet er etablert med kontorer i Singapore, Newcastle og Houston, samt produksjonsfasilitieter i Litauen, og er derfor godt etablert internasjonalt.

Fra olje og gass til vindenergi

For det er ute i verden det meste av aktiviteten i denne bransjen foregår. De største markedene internasjonalt er i dag i Storbritannia og Tyskland.

– Interessen for offshore vind er veldig stor ute i Europa, men fordi det aldri kom noe hjemmemarked i Norge er det få norske selskaper som har satset. Nå ser vi en endring ved at flere verft og rederier er på ballen. Dette er selskaper som tidligere har vært engasjert i olje- og gassektoren, og som nå utforsker mulighetene i offshore vind-markedet, sier seniorrådgiver Ivar Singstad i Innovasjon Norge.

– Vi i Innovasjon Norge mener det absolutt er mulig for norsk industri å tjene penger i dette markedet, sier Singstad, som til daglig jobber tett med flere av selskapene som satser på vindenergi.

Kjempekontrakt til Bergens-selskap

Et norsk selskap som nå er veletablert i det norske offshore vind-markedet er Bergens-bedriften Seaproof Solutions, som har deltatt på messens norske paviljong i flere år.

– Messer som dette er positivt, for her treffer vi hele bransjen på et sted i løpet’av noen få dager. Veldig effektivt, stemmes det i fra selskapets stand på paviljongen.  

Seaproof Solutions leverer beskyttelse for undersjøiske kabler som benyttes til vindturbinene. Nylig halte de i land en kjempekontrakt på leveranse av beskyttelsesteknologi til 174 vindturbiner i det nye Hornsea -anlegget utenfor kysten av England. Vanlige størrelse på offshore vind-anlegg er mellom 60-100 turbiner, Hornsea er derfor tidenes største i sitt slag. Og større skal det bli. De 174 vindturbinene er «bare» fase 1. Store utvidelser er allerede planlagt de nærmeste årene.

– Vi måtte utvikle nye systemer for å lande denne kontrakten. Det har gitt oss nye fortrinn i markedet og holder oss skjerpet i konkurransen med andre internasjonale selskaper. I dag har vi 80 prosent av all omsetning inn mot offshore vind-markedet, sier Henrik Bang-Andreasen, administrerende direktør i Seaproof Solution.

Tidligere jobbet de med seismikkbransjen, men har de siste årene gjort helomvending inn mot vindenergimarkedet. Selskapet holder til på Midttun i Bergen og har nær 40 ansatte.

Helnorsk multifunksjonsfartøy og gangbro

Et annet selskap som opprinnelig syslet med annet enn vindenergi er verftet Ulstein, som i løpet av de siste årene har fått et sterkt fotfeste i offshore vindmarkedet. De har designet multifunksjonsfartøyet Siem Moxie, som ble bygget ved Fjellstrand verft i Hordaland. Eier er Siem Offshore AS, som i anledningen London-messen stiller ut fartøyet ved kaikanten utenfor messeområdet i Docklands, London.

Den helnorske båten suppleres av ytterligere norsk teknologi gjennom gangbroer, produsert av Uptime, som gir langt mer stabile arbeidsforhold under vedlikehold av vindturbinene, enn tilsvarende båter. Internkommunikasjonssystemet er levert av Jotron og kranene kommer fra kristiansandbaserte MacGregor.

Både Ulstein, Uptime, MacGregor, Jotron deltar på den norske paviljongen.

Miljøteknologiordning og internasjonal markedskunnskap

– Sammen med Norwegian Energy Partners har vi jobbet mye med bransjen, både nåværende og potensielle selskaper siste året. Vi mener at det finnes et potensiale for de som ønsker å satse inn i offshore vindmarkedet, og med miljøteknologiordningen kan vi bidra til å minimere risikoen i en omstillingsfase, ved for eksempel testing av piloter og markedsavklaring, sier Ivar Singstad.

Arrangør av messen Offshore Wind Energy 2017 er WindEurope, en interesseorganisasjon med 450 medlemsbedrifter, aktiv i mer enn 50 land verden over.