EL og IT Forbundet og KS Bedrift ble i går enige om lønns- og arbeidsbetingelsene i energisektoren. (illustrasjonsfoto: Helge Hansen)

EL og IT Forbundet og KS Bedrift ble i går enige om lønns- og arbeidsbetingelsene for ansatte i energisektoren. Nærmere bestemt gjaldt forhandlingene Energiavtale 1 med KS Bedrift.

Kilde: EL og IT

Partene er enige om et generelt tillegg til alle på kr 1463 fra 1. juli 2017. Videre er partene enige om å heve alle minstelønnssatser med kr 7000.

EL og IT Forbundet er fornøyd med å få på plass et generelt tillegg innenfor trange rammer i år. Forbundet er også fornøyd med en heving av minstelønnssatsene.

Partene var også enige om å behandle forrige års enighet om leder for sikkerhet og ansvarlig for arbeid i årets mellomoppgjør for å tydeliggjøre håndteringen av dette. Partene klarte ikke å komme til enighet i dette spørsmålet, og fjorårets protokolltilførsel er fortsatt gjeldende.

– EL og IT Forbundet er skuffet over at vi ikke kom til enighet i dette spørsmålet, som ville lettet de lokale parters håndtering, og sikret leder for sikkerhet og ansvarlig for arbeid det avtalte funksjonstillegget. Vi opplever at KS Bedrift ikke tar på alvor ansvaret og kompetansen som er tillagt denne funksjonen samt gjennomføring av tidligere enighet om at dette skal godtgjøres gjennom et eget funksjonstillegg, sier forhandlingsleder Karianne Hansen Heien.

Forbundet deler ikke oppfatningen om at funksjonstillegget i hovedsak er ivaretatt lokalt og forbundet har ikke mottatt dokumentasjon på at så er tilfelle. Nå vil nok partene oppleve flere protokoller om uenighet som følge av den lokale håndteringen av funksjonstillegget. På sikt kan allikevel slike uenighetsprotokoller bidra til å tydeliggjøre partenes enighet.

Nå gjenstår de lokale forhandlingene i den enkelte virksomhet og det vises til bestemmelsene i § 3 Lønnsbestemmelser som regulerer de lokale forhandlingene.