En industrirobot utgjør kjernen i den helautomatiske ladestasjonen for elfergene over Øresund. (Illustrasjon: ABB)

Den anerkjente miljøprisen Baltic Sea Clean Maritime Award 2017 er tildelt HH Ferries Group for Øresunds-fergene Tycho Brahe og Aurora.

Kilde: ABB

ABB har levert det elektriske utstyret til verdens største helelektriske ferger, som også blir de første som benytter ABBs innovative, automatiske ladestasjoner ved havnene i Helsingborg i Sverige og Helsingør i Danmark. Tycho Brahe er planlagt satt i drift den 20. juni.

De to fergene vil operere utelukkende på batteridrift mellom de to havnene, en distanse på rundt fire kilometer, på sambandet som frakter over 7,3 millioner passasjerer og 1,8 millioner kjøretøy årlig. Den nye batteriløsningen vil bidra til å redusere de totale utslippene for rederiets flåte på fem ferger med over 50 prosent sammenlignet med dagens dieseldrevne fartøyer.

ABB har levert de første automatiske ladestasjonene i begge havnene, som benytter en industriell robot for å gjøre tilkoblingstiden kortest mulig og dermed maksimere ladeperioden.