Kvitebjørn Energi skal gjenvinne energi ved Elkem Salten smelteverk i Nordland. (Illustrasjonsfoto: Elkem)

Elkem og Kvitebjørn Energi har inngått en samarbeidsavtale om etablering av energigjenvinningsanlegg ved smelteverket Elkem Salten i Nordland.

Kilde: Elkem

Målsetningen er å gjenvinne varmen fra smelteverket og produsere 275 GWh med elektrisk kraft, noe som tilsvarer det årlige forbruket til nærmere 15.000 husholdninger. Prosjektet er ventet å koste opp mot en milliard kroner. 

– Energigjenvinningsanlegget vil gjøre Elkem Salten til et av verdens mest energieffektive silisiumverk, og sikrer vår konkurransekraft i årene fremover, sier verkssjef på Elkem Salten, Ove Sørdahl. 

Kvitebjørn Energi eier energigjenvinningsanlegg i Tromsø og i Nederland, og er godt fornøyd med det nye samarbeidet.

– Vi har erfaring med energigjenvinning og ser fram til å finne de gode løsningene i samarbeid med Elkem, sier styreleder i Kvitebjørn Energi, Anders Ombustvedt. Han påpeker at de to partene utfyller hverandre godt. 

– Vår styrke ligger i å utfordre hvordan slike prosjekter gjøres tradisjonelt, og det er nok derfor Elkem ønsker å samarbeid med oss. 

Samarbeidet foregår gjennom et felleseid selskap, Salten Energigjenvinning. De to partene har besluttet å etablere prosjektorganisasjonen på et uavhengig sted for å legge til rette for innovative løsninger. 

– Vi ser frem til å gå videre med dette viktige prosjektet og forventer en endelig beslutning i løpet av året. Sammen med Kvitebjørn Energi har vi muligheten til å utvikle oss innen energigjenvinning, samtidig som vi benytter oss av all erfaring vi har bygget opp gjennom et århundre med industrivirksomhet, sier administrerende direktør Helge Aasen. Han legger til at Elkem med dette prosjektet, vil ha energigjenvinning ved sine verk med en total energibesparelse på nærmere 700 GWh i året. 

Partene gjennomfører i høst en hovedundersøkelse med sikte på endelig investeringsbeslutning mot slutten av året. Anlegget planlegges ferdig våren 2020. Enova har besluttet å støtte dette viktige miljøprosjektet med inntil 350 millioner kroner. Dette er det tredje største tilsagnet Enova har gitt til industrien. 

Om Elkem: 
Elkem er en av verdens ledende produsenter av silisiumrelaterte avanserte materialer og metaller. Selskapet leverer produkter i hele verdikjeden fra kvarts, silisium og nedstrøms silikonprodukter, til spesialprodukter innen støperilegeringer, karbonmaterialer og microsilica.  Elkem har 23 verk og fabrikker verden over, i tillegg salgskontorer i mer enn 50 land. Elkem har omtrent 3800 ansatte og hovedkontor i Oslo. 

Om Kvitebjørn Energi: 
Kvitebjørn Energi er et raskt voksende selskap innen energigjenvinning. Kvitebjørn eier og drifter fjernvarmenettet i Tromsø som baserer på energigjenvinning fra lokalt restavfall. I tillegg har Kvitebjørn et energigjenvinningsanlegg i Steenwijk i Nederland som produserer elektrisk kraft og damp fra flis til tørking av returtrevike. Kvitebjørn er et datterselskap i Daimyo gruppen som har eierinteresser i bærekraftige industriselskap og eiendom.