Lyse reduserer sin eierposisjon i Skangas AS med 19 prosent. Gasum OY blir dominerende eier. (Foto: Lyse)

Lyse AS har inngått en avtale med Gasum OY om salg av 19 prosent av aksjene i Skangas AS.

Kilde: Lyse

Etter nedslaget eier Gasum OY 70 prosent av aksjene i Skangas AS og Lyse as 30 prosent av aksjene. Nedsalget følger Lyses strategi om å redusere konsernets engasjement innenfor forretningsområdet LNG.