Klare til å prosjektere småkraft for Sweco i nord: Sigurd Løvfall, gruppeleder Vannkraft, og Heidi Theresa Ose, avdelingsleder Vannkraft og dam. (Foto: Sweco)

Med Miljøkraft Nordland som oppdragsgiver skal Sweco prosjektere småkraftverk i Rana og Hattfjelldal kommuner.

Kilde: Sweco

Sweco skal ha ansvar for alle byggtekniske fag, og oppdraget innebærer forprosjekt, utarbeiding av anbudsgrunnlag og detaljprosjektering.

– For oss er dette et spennende og viktig oppdrag, hvor vi får bidra til å realisere produksjon av fornybar energi. Vi har lang erfaring med prosjektering av denne typen kraftverk, samtidig som det bestandig kreves skreddersøm for det enkelte prosjekt, sier Sigurd Løvfall, gruppeleder Vannkraft i Sweco.

Sweco har hatt oppdrag for Miljøkraft Nordland i mange år, og har også bidratt til konsesjonssøknadene for de tre småkraftverkene – Øvre Leiråga, Nedre Leiråga og Stikkelvika kraftverk – som nå skal prosjekteres.

Arbeidet startet i løpet av juni i år, og varer til 2020.