Tydeligere avklarte roller og tettere samarbeid. Nå søker Statnett dialog med relevante aktører i energibransjen om fremtidsrettet samarbeid i verdikjeden. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Fremtidens kraftsystem krever tettere samarbeid og tydeligere avklarte roller mellom nettselskaper på ulike nivåer og Statnett som systemoperatør. Nå inviterer Statnett bransjen til dialog om fremtidig samarbeid.

Kilde: Statnett

-Aktørene i kraftbransjen er inne i en periode med store investeringer og betydelig omstilling. Samtidig vet vi at koordinering og samhandling blir stadig viktigere for å sikre effektiv drift, riktig ressursutnyttelse og for å holde kostnadene nede, sier konsernsjef Auke Lont i Statnett.

Kraftsystemet står overfor store endringer, både innen drift og utvikling. Stadig mer desentralisert produksjon og endret forbruksmønster utfordrer drift og planlegging av nettet og kraftsystemet. Tettere samarbeid mellom nettselskapene blir nødvendig.

-Vi har allerede en god dialog om fremtidens drift og utvikling av kraftsystemet på ulike nivåer. Likevel må vi nå sette oss ned for å finne fremtidens samarbeidsformer, slik at vi finner ut hvordan nettselskapene kan samarbeide bedre, og hvilke roller distribusjonsnettselskapene skal ha overfor systemoperatør, sier Auke Lont.

En rekke tiltak og prosjekter bereder allerede grunnen for et tettere samarbeid og bedre oversikt over alle deler av kraftsystemet.

EU-regler gir forordninger om rollefordelinger og ansvar som vil kunne påvirke arbeidsdelingen i kraftbransjen.

 Det planlegges investeringer for rundt 140 milliarder i nett og nye kommunikasjonsløsninger mellom aktørene samtidig som det investeres betydelig i ny produksjon.

-Det er viktig at disse investeringene gjøres riktig og koordinert for å sikre god samfunnsøkonomi. Samtidig skal et kraftsystem med betydelig endringer driftes sikkert og med god ressursutnyttelse, understreker konsernsjefen i Statnett.

-Dette krever god samordning, nye samarbeidsformer og klar rollefordeling. Vi ønsker å sikre at dialogen er god, slik at myndighetenes innsats for å lage fremtidens regler blir utviklet med god støtte fra bransjen, sier Auke Lont.