Lyse er inne som stifter og medeier i Digital Norway, sammen med et titalls andre av landets fremste selskaper innen et bredt spekter av industrien. (Illustrasjon:Digitalnorway)

Lyse-konsernet går sammen med en rekke av Norges fremste selskaper inn som stifter og medeier i det nyetablerte, nasjonale selskapet Digitalnorway - Toppindustrisenteret AS. Styrking av digital kompetanse er et hovedformål.

Kilde: Lyse

Digitalnorway – Toppindustrisenteret AS er et nyetablert nettverk som skal sikre effektiv tilgang til og deling av erfaringer, teknologier, forretningsmodeller og kompetanse for brukerne. Noen av Norges største virksomheter står bak initiativet, som har til hensikt å skape mer deling og sterkere koblinger på tvers av norsk næringsliv og utdanning. Hovedmålet er å skape økt vekst, og å styrke Norges samlede digitale kompetanse.

– Lyse tror på mulighetene for vekst og nyskaping som kan skapes gjennom digitalisering, og ønsker å være med som pådriver for nye løsninger som kan utgjøre en forskjell både nasjonalt og i våre egne hjemtrakter. Lyse er opptatt av hvordan regionen vår samlet sett kan dra nytte av at vi er med. Gjennom dette nasjonale samarbeidet skal vi både dele av vår digitale kompetanse og samtidig lære av de aller beste i norsk næringsliv, sier konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse.

Lyse blir medeier sammen med 12 andre av Norges fremste selskaper innen et bredt spekter av industrier: Kongsberg Gruppen, DNB, DNV GL, Aker BP, Telenor, Gard, OBOS, Statnett, Ruter, Statoil, Yara, Schibsted og Sintef. En rekke andre partnere innen utdanning og forskning stiller seg bak initiativet.

Digitalnorway – Toppindustrisenteret blir formelt stiftet i disse dager, og skal holde til i Forskningsparken i Oslo. Fra før har Digitalnorway samarbeidsavtaler med fem innovasjonsmiljøer spredt over hele landet: Verdal, Halden, Kongsberg, Mo i Rana og Molde. Det skal også etableres samarbeidsavtaler med akademiske- og forsknings- og innovasjonsmiljø flere steder i landet, og med miljøer utenfor Norge.