GLB eies av 16 bedrifter og kraftselskaper. Eierne har i alt 49 kraftverk/fall i vassdraget, her illustrert med Braskereidfoss kraftverk. (Foto: Eidsiva Energi)

Eidsiva Vannkraft overtar driftsoppgaver for Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB). De ansatte i GLB overføres Eidsiva Vannkraft 1. juli.

Kilde: Eidsiva Energi

Overføringen er behandlet i styret i Eidsiva Vannkraft. Hensikten med samordningen av organisasjonene er å utvikle fagmiljøer og ta ut synergier ved den operative driften knyttet til reguleringsanlegg og kraftverk. 

17 ansatte fra GLB overføres til Eidsiva Vannkraft 1. juli 2017. For blant annet å ivareta gitte konsesjoner og lovgivning på området, vil GLB fortsatt bestå som selskap, men kun med daglig leder som eneste ansatt. Olje- og energidepartementet er informert om endringen.