Ingelise Arntsen kommer inn som nytt styremedlem i Statkraft.(Foto: Anne Lise Norheim/Aibel)

Ingelise Arntsen er valgt som nytt styremedlem i Statkraft. Arntsen erstatter Helene Biström som trer ut av styret.

Kilde: Statkraft

Ingelise Arntsen er utdannet ved Handelshøyskole Syd i Danmark og er i dag konserndirektør for Fornybar i Aibel. Hun har lang erfaring fra energisektoren og var blant annet konserndirektør i Statkraft i perioden 2003-2007. Ingelise Arntsen har bred styreerfaring og sitter i styret for Eksportkreditt og Nammo.

Styret i Statkraft AS består per 27. juni 2017 av:

· Styreleder: Thorhild Widvey
· Nestleder: Halvor Stenstadvold
· Medlem:    Hilde Drønen
· Medlem:    Peter Mellbye
· Medlem:    Bengt Ekenstierna 
· Medlem:    Ingelise Arntsen
· Medlem:    Vilde Eriksen Bjerknes (ansattrepresentant)
· Medlem:    Asbjørn Sevlejordet (ansattrepresentant)
· Medlem:    Thorbjørn Holøs (ansattrepresentant)

Styret i Statkraft AS er identisk med styret i Statkraft SF.