Ufaglært arbeid på elektriske anlegg er et alvorlig problem for liv, helse og materielle verdier her i landet. (Illustrasjonsfoto: Infratek Elsikkerhet)

En av fem nordmenn har utført elektrisk arbeid som burde vært gjort av fagfolk, viser en undersøkelse fra Gjensidige.

Kilde: Elsikkerhetsportalen

– Det er åpenbart at ulovlig utført elektrisk arbeid påvirker brannstatistikken, selv om vi ikke vet hvor stor andel dette utgjør, fastslår rådgiver Simon Andre Olsen i Gjensidige. Ulovlig installasjon inkluderer privatpersoner, og firmaer som ikke har godkjenning. Pass også på at firmaet du bruker er registrert i elvirksomhetsregisteret.

Senior Nemko-sertifisert eltakstmann Jon Henrik Leere er en av landets mest benyttede eltakstmenn, spesielt der ulovligheter har utviklet seg til juridiske forhold som ofte må løses i rettsapparatet.

Han har gjort en beregning:

– Det finnes et ulovlig marked på estimert 2 milliarder kroner årlig, sier Leere. Han viser til tall basert på omsetning i butikker som selger elektrisk materiell direkte til ”hvem som helst”, uten noen form for kvalitetssikring av hvem som monterer utstyret. – Konsekvensene blir rett som det er farlige forhold, fastslår han.

Ikke gjør det selv
– Ligg unna det elektriske anlegget, overlat dette til fagfolk, og bestill gjerne en kontroll av anlegget for å sikre at det holder tilstrekkelig standard, er Olsens klare råd. Jon-Steinar Sjøvik Hanstad, fagsjef elektroteknikk i Nelfo er helt enig.

– Det er mye man kan utføre selv på egen bolig, slik som å male en vegg, det elektriske anlegget bør man derimot holde seg unna, fastslår Sjøvik Hanstad.

– Vær også oppmerksom på at det er eier/bruker som er ansvarlig for den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret, sier Sjøvik Hanstad. Mange er ikke klar over dette. Hvis man gjør elektrikerarbeid på egenhånd og huset brenner ned, risikerer man også avkortning fra forsikringsselskapet.