RME mener at Celsa Armeringsstål er utbedringsansvarlig etter forskrift om leveringskvalitet Foto: Atle Abelsen

Etter mye vingling om lanseringsdatoer, varsler Elhub nå at en dato for «Go Live» kommer i august. Nettselskapene stønner frustrert.

Lanseringen av Elhub begynner å likne en farse. Den har vært utsatt og flyttet på fra våren 2017, til høsten 2017, deretter var det snakk om muligens april 2018. Nå melder Elhub at de tar en avgjørelse om lanseringsdatoen i august.

Dette har en god forklaring. Antallet feil i testperioden har vært større enn forutsatt, og Statnett vil for alt i verden ikke gå på lufta med et system som ikke er grundig gjennomtestet og alle feil rettet opp.

Alle utsettelsene har imidlertid ført til en betydelig frustrasjon hos nettselskapene. Det betyr at utgiftene påløper for nettselskapene, og at ressurser de har bundet opp i prosjektet blir låst i ytterligere noen måneder og år. De er heller ikke helt fornøyde med hvordan Statnett/Elhub har kommunisert med bransjen.

Sviktende kommunikasjon

– Ja! svarer seksjonsjef Ketil Lille i Skagerak Nett på spørsmål om kommunikasjonen har sviktet mellom Statnett og resten av bransjen rundt Elhubs utvikling og testing. Lille sitter også i Bransjerådet, som er bransjens samlende aktør overfor Statnett.

– Det er en utbredt frustrasjon i Bransjerådet over både alle utsettelsene, men også kommunikasjonen rundt dette, sier han.

Lille mener at dersom bransjen hadde fått gjennomslag for sine ønsker om medeierskap i Elhub, kunne de bidratt med betydelig kompetanse på områder der Statnett har mindre erfaringer fra før. – Mange av Elhubs funksjoner har utspring i oppgaver somhittil har påhvilt nettselskapene. Vi kunne bidratt med en betydelig kompetanse og erfaring i oppgavenes kompleksitet.

Lille mener at spørsmålet om medeierskap ennå ikke er over. – Dette er fremdeles på vår agenda, påpeker han.

Skjult, men tilgjengelig

Nettselskapene har oppfattet at Elhub har holdt testprosessene delvis skjult , men Elhubs representanter presiserer at dette har vært tilgjengelig for de som har ønsket innsyn. Mange spekulerer i om problemene har vært overraskende store, om nærmest ingen ting har fungert, siden lanseringen nå er utsatt med nærmere ett år i forhold til den første lanseringsdatoen.

– Det har ikke vært dramatisk mange feil, men dette er et internasjonalt pionerarbeid. Vi er nødt til å sikre oss at hele systemintegrasjonen fungerer feilfritt, sier funksjonelt ansvarlig Jan Magne Strand hos Elhub. Han ble ansatt fra IT-selskapet Brady PLC som seniorrådgiver i Statnett for å være med på å lose prosjektet i havn, og kommer til å fortsette som avdelingsleder med ansvar for videreutvikling når Elhub er lansert og kommet over i driftsfasen.

Første gang

Det er Siemens-selskapet eMeter som leverer kjernen, Accenture er totalleverandør og som sørger for utvikling av nye funksjoner, portal og integrasjonen med de øvrige komponenter.

– Produktene er velprøvde og integrert i en rekke energiselskaper over hele verden. Men dette er første gang det bygges en slik datahub med denne kombinasjon av komponentene. Da øker kompleksiteten, og det som fungerer enkeltvis får en ny dimensjon når det skal spille sammen, påpeker Strand.

Også svensker og finner er veldig interessert i hvordan prosjektet forløper. – De ligger litt etter oss i løypa, og kommer til å dra stor nytte at vårt arbeid. Hensikten er at TSO-ene i de nordiske landene skal ha så harmoniserte elhuber som mulig.

Stabilisere kjernen

Strand forteller at de nå jobber med å få alle komponentene i systemene til å jobbe feilfritt sammen.

– Vi trenger mer tid for å stabilisere kjernen i Elhub, og sikre at integrasjonen mellom systemene fungerer helt feilfritt. Dette er en system-til-system kommunikasjon, så vi må være helt bombesikre på at våre kunder ikke får feil data når de skal kommunisere ut til sine kunder igjen.

Elhub skal kverne ganske mange tall, og alt skal komme feilfritt ut i andre enden. – Vi kjører tre millioner målerverdier inn, den skal kalkulere energibalansen i Norge og så sende ut 8–10 millioner markedsmeldinger på rundt 60 minutter. Vi bruker mye parallellprosessering for å få dette til.

Han forteller at systemintegrasjonen er den siste delleveransen som skal på plass. – Akkurat nå jobber vi med verifikasjon av koden som skal tas over og kjøres i intern produksjon hos oss.

Han peker på at dette er et stort system som skal gjøre mange operasjoner. – I tillegg må vi ha kontroll på tidsaksen. Vi skal vite hvem som har gjort hva med hvem over en treårsperiode.. Dette er det en utfordring å teste!

Må være robust

I en fersk pressemelding uttaler daglig leder Tor Bjarne Heiberg i Elhub at de har jobbet med å kvalitetssikre planverket og tiltak for å sikre fremdrift. I denne prosessen har det kommet mange innspill fra eksterne interessenter om at ny plan for lansering av Elhub må være endelig og robust. Dette gjelder ikke minst i forhold til markedsaktørenes forberedelser og at eventuelle ytterligere utsettelser er administrativt krevende og kostbare i denne fasen av prosjektet.

Elhub AS kommuniserte tidligere i år at det var behov for utvidet tid til å teste Elhub og at det jobbes ut i fra planer om oppstart av Elhub i første kvartal 2018.

– Derfor er det viktig at vi nå bruker nødvendig tid på dette arbeidet, noe som også innebærer ekstern kvalitetssikring. Ny fremdriftsplan vil bli presentert i løpet av september, uttaler Heiberg i pressemeldingen.

Testingen for systemleverandører fortsetter igjennom sommeren, mens den første gruppen med markedsaktører vil få tilgang til å teste over sommeren. – Så får vi komme tilbake til endelig dato for oppstart av markedstesten for alle aktører når planen er endelig fastlagt, sier Heiberg.