Det fylles stadig på med ny fornybar energi her i landet, ved utgangen av 2. kvartal var 6,6 TWh under bygging. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

Ved utgangen av 2. kvartal var 6,6 TWh ny kraftproduksjon under bygging, som er en liten økning sammenlignet med forrige kvartal.

Kilde: NVE

I andre kvartal 2017 ble det fra energimyndighetene samlet gitt endelig konsesjon eller konsesjonsfritak til 32 vannkraftprosjekter med en estimert samlet årlig kraftproduksjon på 618 GWh. De største vannkraftprosjektene som fikk konsesjon var Tolga og Jølstra med en samlet årsproduksjon på 391 GWh. Videre er det gitt endelig tillatelse til vindkraftverkene Bremangerlandet og Dalbygda med en samlet årlig produksjon på 366 GWh. I første halvår er det sammenlagt gitt endelig tillatelse til 1,7 TWh ny kraftproduksjon.

I andre kvartal er det registret satt i drift 12 nye vannkraftverk med en samlet årsproduksjon på 188 GWh. Det er registrert 6,6 TWh ny kraftproduksjon som er under bygging, som er en økning på 0,1 TWh fra forrige kvartal. Det er nå 17,5 TWh produksjon som har endelig tillatelse til å bygge ut, men som ikke er registrert som utbygd eller under bygging.

I elsertifikatsystemet ble det i andre kvartal 2017 godkjent 12 nye vannkraftverk og ett vindkraftverk med en samlet årsproduksjon på 195 GWh. Siden oppstarten i 2012 er det godkjent 7 TWh norsk produksjon i elsertifikatsystemet.