Lyse Elnett ber om tilbakemelding fra kundene på prosjekter og arbeid i strømnettet. (Illustrasjonsfoto: Lyse)

Lyse Elnett prosjekterer og bygger strømnett til mellom 2500 og 3500 nye boliger og næringsbygg hvert år. I tillegg blir det gjort arbeid for å øke kapasiteten til kunder ved behov. Lyse er opptatt av å levere gode tjenester. Vi sender derfor ut spørreundersøkelse for å få vite hvordan kunder opplever våre leveranser.

Kilde: Lyse

Spørreundersøkelsen blir i stor grad sendt til utbyggere, kommuner og elektroinstallatører. I undersøkelsen blir de bedt om å rangere hvordan de opplever leveransen fra Lyse Elnett. Det gjelder både informasjon de får, jobben prosjektleder gjør og montasje ute. I tillegg er det mulig å legge til egen kommentar.

 – Vi setter stor pris på alle svar vi får. Det er veldig nyttig å få tilbakemeldinger, både positive og negative, om hvordan våre leveranser er. Dette bruker vi i arbeidet med forbedringer for å levere gode tjenester, sier avdelingsleder for utbygging Rannveig Norfolk i Lyse Elnett.

Av tilbakemeldingene ser vi for eksempel at vi kan bli bedre på informasjon i forbindelse med prosjekter og at forventningene til tidspunkt for tilbakemelding er høyere enn vi klarer å levere. I tillegg til at det går tid før sluttfaktura mottas. På den andre siden blir det gitt en god skår for arbeidet som montørene gjør ute.

Foreløpig er totalskår på vår jobb 3,9 av 6 mulige poeng. Lyse Elnett er i gang med å iverksette kortsiktige og langsiktige forbedringstiltak med bakgrunn i tilbakemeldinger som er kommet inn. 

– Noen tiltak vil det nok ta tid før vi ser effekten av, men vi håper våre kunder opplever at vi tar tilbakemeldingene på alvor, sier avdelingslederen.