fjellvann

Kraftmarkedet er fremdeles i en underskuddsituasjon og strømregningene forventes å bli noe høyere i år sammenlignet med fjoråret.

Kilde: Gudbrandsdal Energi

Hydrologisk balanse (summen av magasinfyllingen, snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng) er under normalen for årstiden. Været over Skandinavia er meldt lavtrykkssdominert og noe kjølig de neste to ukene. Vi forventer derfor å se en liten bedring i hydrologisk balanse.

Situasjonen vurdert pr. 24.07.17

Vi har i øyeblikket en svekket hydrologisk balanse for Skandinavia.  Summen av magasinfyllingen, snøen i fjellet og tilsig fra elver og terreng er 2,7 TWh under normalen for årstiden. Det meldes derimot om mer enn normalt med nedbør over Skandinavia neste 10 døgn.

Magasinfyllingen er på 71,4 % for Skandinavia. Normalen for årstiden er 75,4 %.

Kjernekraftproduksjonen i Skandinavia går på 73 % av full produksjon. Vattenfall vill stenge ned kjernekraftreaktorene Ringhals 1 i 2020 og Ringhals 2 i 2019. Oscarshamn vil bli stengt i 2017. Forsmark 1 og Ringhals 1 er nedstengt for årlig vedlikehold.

Marginalkostnaden for produksjon fra kullkraftverkene i Skandinavia er på ca. 35 øre/kWh som er en del høyere enn spotprisene i øyeblikket. Som følge av det har den termiske produksjonen blitt noe redusert.

Forbruket i Skandinavia 24.07.2017 er på 40 900 MW i høytlasttimen. Det produsere ca 27 600 MW fra vannkraft, 4 500MW fra termisk,  1 500 MW fra vind, 7 600 MW fra kjernekraft og 1 200 MW uspesifisert. Grønn kurve er produksjon fra vind, brun kjernekraft, gul termisk og blå vann.

I øyeblikket har vi et relativt gunstig strømprisnivå men prognosene tilsier gradvis økte strømpriser utover høsten og inn mot vinteren. Vi har noe underskudd på vann i magasinene, men mye kan skje ennå på nedbørfronten. Det er normalt høsten som gir de største nedbørmengdene.

Årlige strømutgifter historisk og forventet. Det er benyttet et normalforbruk på 20 000 kWh som grunnlag for beregningene. Påslag og mva er inklusive. Som vi ser ser ligger det an til noe høyere strømpriser i år sammenlignet med fjoråret. Ca kr. 8 000 i årlige strømutgifter for 2017 hvis en forbruker 20 000 kWh. Tallene er reelle frem til dags dato, resten av året er prognose.