Majoritetseier Aquila Capital i Midtfjellet Vindpark plusser på den installerte kapasiteten med 40 MW. (Foto: Vardar)

Vindparken Midtfjellet utvides med 11 Nordex-turbiner av typen N117 med en nominell effekt på 3,6 MW Den installerte kapasiteten til parken økes dermed med 40 MW til hele 150 MW.

Kilde: Aquila Capital

“Vi ser frem til å kunne utvide det vellykkede samarbeidet med våre norske partnere. De siste månedene har vist hvilken verdiskapning det er mulig å oppnå gjennom samarbeid mellom kapitalforvaltere og strategiske investorer”, sier Susanne Wermter, Head of Investment Management Energy & Infrastructure EMEA hos Aquila Capital.

Vindparken Midtfjellet har vært i drift siden 2013 og består for øyeblikket av 44 Nordex-vindenergianlegg av type N 100 og N 90, som ble opprettet i to utbyggingsfaser. Produksjonen har ligget på rundt 322 GWh i året etter tilkobling til strømnettet. De nye anleggene skal kobles til nettet i begynnelsen av 2019 etter den tredje utbyggingsfasen. Dermed øker produksjonen til vindparken med rundt 110 GWh netto i året. Vindparken ligger like ved kysten ca. 60 km fra Bergen og kan dermed dra nytte av svært gode vindforhold.

“Majoritetsposten vår i Midtfjellet Vindkraft AS har vært et avgjørende skritt i gjennomføringen av våre strategier for fornybar energi i Skandinavia. Nord-Europa byr generelt på svært gode vindressurser. Ved like lave investeringskostnader totalt som i mange andre feed-in tariff-markeder er strømproduksjonskostnadene (LCOE; levelized costs of energy) konkurransedyktige sett under ett. Vi har planer om å diversifisere totalporteføljen vi forvalter med ytterligere prosjekter i Nord-Europa, og ser stadig etter mulige investeringsmål”, forteller Roman Rosslenbroich, administrerende direktør og medgründer av Aquila Capital.