Fra mai til juni i år falt prisene på energivarer med 5,6 prosent, viser tall fra SBB. (Foto: Gudbrandsdal Energi)

Nedgangen i produsentprisindeksen fra mai til juni 2017 kommer av prisfall på energivarer på 5,6 prosent. Lavere priser på olje, petroleumsprodukter og elektrisitet var årsaken til fallet.

Kilde: SSB

Prisene på elektrisitet falt med 8,3 prosent fra mai til juni. Høyt tilsig til norske vannmagasiner som følge av snøsmeltingen og lavere forbruk var blant årsaker til prisnedgangen. De norske prisene blir også påvirket av strømsituasjon og priser i andre land som handler via Nord Pool. Høy vindkraftproduksjon, blant annet i Sverige og Danmark, bidro til nedgangen i de norske prisene i ukene 23 og 24. Samtidig var det en oppgang i de tyske prisene som følge av hetebølge og økte kjølebehov som ga noe oppgang i de norske prisene i uke 25.