Med Statnett som oppdragsgiver er det Nexans Norway AS som har produsert og installert det nye kabelsystemet i indre Oslofjord. (Foto: Nexans)

Det har vært høy aktivitet i Indre Oslofjord i juni. Et stort kabelskip, småbåter og dykkere har jobbet dag og natt med å installere 1 300 tonn med 420 kV sjøkabler mellom Solberg i Hurum, Buskerud, og Brenntangen i Vestby, Akershus.

KIlde: Nexans

Med diameter på hele 15 cm og vekt på 61 kg per meter er dimensjonene på de nye kablene langt fra hva en forbinder med standard kabel til innendørs bruk. Nexans Norway er en av verdens ledende sjøkabelprodusenter, og selskapet skreddersyr og installerer sjøkabler i ulike farvann og på ulike havdyp over hele verden. Kablene til Indre Oslofjord er produsert ved selskapets kabelfabrikk i Halden.

– Selve kabelinstallasjonen ble avsluttet i midten av juni, og deretter fulgte arbeid med å beskytte kablene på havbunnen.  Det gjøres med en undervanns gravemaskin som spyler kabelen ned i sjøbunnen. Montasjearbeidene på land vil pågå til over sommeren, forteller prosjektleder Ivar Rolfstad i Nexans.

Erstatter gamle kabler
De gamle kablene i Indre Oslofjord er fra 1958 og 1975, og ble levert av STK, Standard Telefon og Kabelfabrik, forløperen til Nexans Norway. Disse tas opp og erstattes av de nye sjøkablene, et arbeid som har pågått denne sommeren og som vil fortsette neste sommer.

Fakta:
For Indre Oslofjordprosjektet leverer Nexans Norway AS engineering, produksjon og installasjon av to 420 kV sjøkabelsystemer, til sammen fjorten individuelle kabler. De første sju kablene er installert denne sommeren mellom Solberg (Hurum)-Brenntangen, og de siste sju mellom Filtvet -Brenntangen (Vestby) skal installeres sommeren 2018. Når alt arbeid er ferdig, har 2,5 millioner mennesker på Østlandet fått trygget sin strømforsyning.

Prosjektleder Martin Mauritzen i Statnett forteller at sjøkablene er en del av ryggraden i det norske strømnettet, og at på en kald vinterdag kan sjøkablene levere strøm til om lag 400 000 husstander.