Vattenfalls gasskraftverk Magnum i Nederland. (Foto: Koos Boertjens / Vattenfall)

Statoil, Vattenfall og Gasunie har undertegnet en intensjonsavtale for å vurdere muligheten for å konvertere Vattenfalls gasskraftverk Magnum i Nederland til hydrogendrift.

Kilde: Norsk Industri

Reduksjon i CO2-utslipp anslås til 4 millioner tonn per år. Dette tilsvarer utslippene fra om lag 2 millioner biler.

Avtalen omfatter mulighetsstudier for å vurdere ombygging av en av de tre Magnum-enhetene til Vattenfall i Eemshaven til hydrogendrift. Enhetene drives av det nederlandske datterselskapet Nuon. I tillegg skal Gasunie se på hvilken infrastruktur for transport og lagring som trengs.

Intensjonsavtalen innebærer også å undersøke hvordan en verdikjede i stor skala skal utformes for produksjon av hydrogen kombinert med fangst, transport og permanent lagring av CO2. I tillegg skal det ses på mulige forretningsmodeller.

– En overgang fra gass til hydrogendrift vil kunne gi store miljøgevinster. At Statoil, Vattenfall og Gasunie har undertegnet en intensjonsavtale for å vurdere muligheten for å konvertere Vattenfalls gasskraftverk Magnum i Nederland til hydrogendrift er svært interessant, sier direktør Ole Børge Yttredal i Norsk Industri.

– Dette vil kunne gi en reduksjon i CO2-utslipp på anslagsvis 4 millioner tonn per år. At studien også vil ta for seg hvordan en verdikjede i stor skala skal utformes for produksjon av hydrogen kombinert med fangst, transport og permanent lagring av CO2 passer godt inn i det lovende arbeidet som nå gjøres for å får på plass en verdikjede for fangst, transport og lagring av CO2, avslutter Yttredal.