Otera startet jobben i Egersund vindpark rett før jul. F.v.: Prosjektleder Svein Skarpenes, lærling Stein Ingve Sira og arbeidsleder Hans Magne Ullan.(Foto: Otera)

Otera står for alt det elektriske arbeidet når Norges største vindpark bygges i Egersund.

Kilde: Otera

Ingen andre norske vindparker vil produsere like mye energi som Egersund vindpark når den står ferdig i desember 2017. Nesten 400 GWh er nok til å dekke det årlige strømbehovet til 20.000 husstander.

På oppdrag fra Veidekke bygger Otera et internt nett i vindparken, som alle de 33 vindmøllene skal kobles til. Og på oppdrag fra Norsk Vind Egersund bygger Otera luftlinjen som kobler vindparken til strømnettet. De to avtalene er verdt til sammen 40 millioner kroner.

– Vi står for kabling fra trafostasjonen og ut til alle 33 vindmøller. Til sammen blir det lagt 36 kilometer med 22 kilovoltkabler, og tilsvarende mengde fiberrør. Det er også lagt kobber i alle kabelgrøfter og til jording og møllefundamenter. Otera har stått for innkjøp av alt materiell og også montert sju koblingskiosker for alle høyspentkabler. Og så har vi terminert alle 22 kilovoltkabler både i trafostasjon, koblingskiosker og møllene, forteller Oteras prosjektleder Svein Skarpenes.

For å holde fremdrift i prosjektet har Otera flere montører som jobber gjennom ferien.

– Vindmølleparker er et satsingsområde. Det er mye utbygging for tiden, og montørene våre har høy kompetanse på dette, sier Skarpenes.

SVÅHEIA VINDPARK
Satsingen på vindparker understrekes av ytterligere to prosjekter i samme region. Otera bygger en ny 72 kilovoltlinje med 84 nye stolper til Svåheia vindpark.

– Vi har også bygd to nye 22 kilovolt hengekabellinjer med 42 nye stolper og to nye nettstasjoner. Det har vært en utfordrende jobb med mye regn og vind. Montørene har hatt det tøft og kaldt og har stått veldig på, sier Skarpenes. 

I selve vindparken på Svåheia, som Dalane Vind bygger ut, har Otera ansvar for all intern kabling. Arbeidet skal være ferdig i oktober.

– Alle tre vindkraftprosjektene er bemannet med montører fra Flekkefjord og Lyngdal, forteller Skarpenes.
 
Egersund vindpark

  • Plassert ved Åseheia og Kolldalsheia, like øst for Egersund.
  • Består av 33 vindmøller med 3,4 MW turbiner, som gir en installert effekt på 112,2 MW.
  • Årlig produksjon er estimert til ca 400 GWh.
  • Smøla vindpark i Møre og Romsdal er i dag Norges største vindpark med en årlig produksjon på 356 GWh fra 68 vindturbiner.