ABB utvider tilbudet for virksomhetskritisk kommunikasjon for blant annet kraftnett med overtagelsen av deler av KEYMILE. (Foto: ABB)

ABB overtar kommunikasjonsvirksomheten til KEYMILE og styrker digitale kraftnettløsninger og programvarefokus.

Kilde: ABB

ABB har avtalt å overta KEYMILE-gruppens virksomhetskritiske kommunikasjonsvirksomhet for å styrke sin portefølje med kommunikasjonsløsninger. Overtagelsen inkluderer nøkkelprodukter, programvare og tjenester, samt ekspertise innen forskning og utvikling. Dette vil ytterligere forbedre ABBs industriledende, digitale tilbud, ABB Ability, ved å tilføre ekstremt pålitelige kommunikasjonsteknologier som er essensielle for å opprettholde dagens dynamiske og komplekse digitale kraftnett. Transaksjonen forventes gjennomført i tredje kvartal 2017. Partene er enige om å ikke offentliggjøre kjøpesummen.

KEYMILE, med hovedkontor i Hannover, har 350 ansatte globalt og ble etablert i 2002 ved en fusjon av tre teknologiselskap i Sveits, Tyskland og Østerrike. Det er en ledende produsent av virksomhetskritiske kommunikasjons- og bredbåndsløsninger med installasjoner i 100 land.

Pålitelig kommunikasjon er nøkkelen for raske og nøyaktige beslutninger i dagens stadig mer automatiserte verden, spesielt i utspredte nettverk. Driften av virksomhetskritiske systemer, som kraftnett, krever kommunikasjonsløsninger med overlegen ytelse og robusthet basert på spesiell teknologi, protokoller og programvare. KEYMILEs kommunikasjonsportefølje er utviklet for å møte nettselskapers krav til pålitelighet, tilgjengelighet og datasikkerhet og gjør selskapet til en leder innen virksomhetskritisk kommunikasjon.

– ABB er en global leder innen kommunikasjonsnettverk for kraftkunder. Overtagelsen av KEYMILESs virksomhetskritiske kommunikasjonsvirksomhet vil styrke vår posisjon og utvide vårt marked innen industri, transport og infrastruktur, sier Claudio Facchin, leder for divisjon Power Grids i ABB. – Overtagelsen støtter våre vekstplaner og digitaliseringssatsing, ABB Ability, med styrking av vår posisjon som foretrukken partner for å skape mer robuste, smartere og grønnere kraftnett.

KEYMILEs virksomhetskritiske kommunikasjonsvirksomhet dekker nettselskaper, jernbane, olje- og gassrørledninger og offentlig virksomhet som vann og avløp. De 120 ansatte som overtas blir innlemmet i ABBs forretningsvirksomhet for kraftnettautomatisering i divisjon Power Grids.

– Viktigheten av pålitelig telekommunikasjon øker i takt med antallet tilkoblede enheter. Digitalisering byr på muligheter for effektivisering og optimalisering, men kan gjøre virksomhetskritiske operasjoner mer komplekse, sier Rolf Unterberger, leder i KEYMILE. – Vi er fornøyd med at industrileder ABB vil overta vår virksomhetskritiske kommunikasjonsvirksomhet, som vil muliggjøre kontinuerlig utvikling av våre ledende produkter, programvare og tjenester for nettselskaper.