I 2.kvartal var det 131 700 leverandørskifter i huysholdningsmarkedet for strøm, en økning på 19 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2016. (Illustrasjonsfoto: Agder Energi)

Det ble foretatt 19% flere leverandørskifter blant husholdningene i 2. kvartal 2017 enn tilsvarende kvartal i 2016, viser beregninger i NVEs leverandørskifteundersøkelse.

Kilde: NVE

Antall leverandørskifter i 2. kvartal 2017 var 131 700. Dette tilsvarer en økning på 19% sammenlignet med 2. kvartal 2016. Blant næringskundene var det en nedgang i bytteaktiviteten med 2%.

Prisene på strømavtaler for norske sluttbrukere var dyrere i 2. kvartal 2017 sammenlignet med tilsvarende kvartal i foregående år. Standard variabel kraftleveringsavtaler var i gjennomsnitt 22% dyrere enn samme kvartal 2016.

I 2. kvartal 2017 var markedsandelen til den dominerende leverandøren til husholdningskunder 68%. Denne andelen har vært stabil over lengre tid. Andelen husholdningskunder som ikke har byttet kraftleverandør de siste 5 årene var 39%. Husholdninger på leveringsplikt utgjorde 2,3% av strømkundene.