Det amerikanske forskningsinstituttet IEEFA anbefaler at Norge plasserer 35 prosent av Oljefondets nye aksjeinvesteringer i fornybar energi. Her er vindturbiner på Lista. Foto: Sigurd Aarvig

Det norske oljefondet går mot lavere avkastning som følge av fondets investeringer i oljevirksomhet, skriver IEEFA i en fersk rapport. De anbefaler at Oljefondet satser sterkere på fornybar energi.

Over hele verden gir investeringer i olje nå lavere avkastning, mens markedet for fornybar energi vokser betydelig. Det norske oljefondet bør snarest ta konsekvensen av denne utviklingen for å minske risikoen for fremtidige tap, heter det i rapporten fra Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).

Ifølge rapporten vil Oljefondet ha problemer med å opprettholde det samme høye utbyttet som tidligere, på grunn av investeringene i oljevirksomhet.

– Den globale energisektorens overgang bort fra fossile brensler legger et finansielt press på fondet. Men samtidig åpner denne utviklingen for nye muligheter, uttaler Tom Sanzillo, hovedforfatter av rapporten How Renewable Energy Holdings Can Contribute to the Growth of Norway’s Pension Fund in a Time of Oil Industry Uncertainty.

Statens pensjonsfond, bedre kjent som Oljefondet, har varslet at de vil øke investeringene i aksjer. IEEFA anbefaler at 35 prosent at de nye investeringene i aksjer plasseres i fornybarsektoren.

IEEFA holder til i USA og driver med forskning og analyser av finansielle og økonomiske spørsmål knyttet til energi og miljø. Instituttet har som formål å styrke overgangen til en mangfoldig, bærekraftig og lønnsom energiøkonomi. De mottar støtte fra en rekke ideelle organisasjoner.

Hele rapporten kan leses her.