Noen av sommervikarene som jobber hos Lyse denne sommeren. (Foto: Lyse)

Sander Ottesen er en av de 33 sommervikarene som jobber i Lyse.

Kilde: Lyse

Sommerengasjementene som unge studenter har hatt hos Lyse har flere ganger ført til positiv uttelling. sier Sharron Moti i HR. – Det å knytte bekjentskap med en bedrift og jobbe med å opprettholde kontakten kan være gull verdt.

I tidsrommet juni – august har Lyse totalt 33 unge personer i sommerengasjement. 27 stykker har rene sommerjobber og 6 er engasjert i Altibox for testing av TV løsninger.

– Lyse Elnett har hele 10 studenter som til vanlig studerer elkraft, fornybar energi og energi & miljø. Disse jobber for vedlikeholdsavdelingen, planavdelingen og nettutvikling, noe som er veldig relevante sommerjobber for studiene de tar, sier Sharron Moti, konsulent innen rekruttering. 

7 sommervikarer jobber for kraftselskapet i konsernet, Lyse Produksjon, hvor 6 stykker jobber for kraftverkene med vedlikeholdsoppgaver. Noen har også tilholdssted på Mariero i Lyse Fiber, Dialog (fakturaservice), Innkjøpsavdelingen og Kommunikasjon- og markedsavdelingen.

Merverdi for begge parter
– Når de fleste sommerstudentene er på plass i slutten av juni, arrangerer  HR en samling hvor vi gir en presentasjon av konsernet og benytter anledningen til å bli litt kjent og dermed en anledning til å bygge nettverk. Studentene har gitt gode tilbakemeldinger på arrangementet da dette bidrar til nettverking mellom Tronsholen og Mariero og mellom studiesteder og studenter, sier Moti.
Lyse har en egen rekrutterer med særskilt ansvar for langsiktig rekruttering. Sommerjobber og kontakt med studenter er en del av dette arbeidet.

– Under ulike Karrieredager og andre arrangement på studiestedene, promoteres Lyse som en fremtidig attraktiv arbeidsgiver nettopp ved å vise at vi har studenter som gir oss gode skussmål for at vi har gitt de relevante sommerjobber. Det er stor interesse for sommerjobbene, og det er ikke uvanlig med 800 søknader i året.

En aldri så liten suksesshistorie
For to år siden hadde Frøydis Kvinen sommerjobb i Lyse Elnett. Hun hadde da fullført en bachelor ved Universitetet i Agder i fornybar energi. Hun var usikker på om hun skulle ta en master ved NTNU fra høsten. Under samlingen og videre i sommerjobben ble hun kjent med en student ved NTNU som skulle gå alle 5 årene der, og som var samme årskull som henne. Disse to knyttet kontakt og har tatt master og levert masteroppgave sammen i vår. Etter endt studie har begge søkt jobb i Lyse Elnett og Frøydis Kvinen har fått jobbtilbud og starter i midten av august.

–  Dette viser hvorfor det er viktig med sommerjobber og med nettverksbygging. Frøydis har oppsøkt Lyse sin stand ved ulike arrangement ved NTNU under hele studiet. På den måten har hun vedlikeholdt sin kontakt med selskapet. Hun utførte sommerjobben hun hadde på en utmerket måte slik at når hun var ordinær jobbsøker hadde hun en god intern referanse å oppgi. Dette er gull verdt for de som rekrutterer. En godt utført sommerjobb er med andre ord den beste jobbsøknaden du kan levere.