Utfasingen av fossil energi kan oppnås ved å satse stort på solenergi, vindkraft, vannkraft og geotermisk teknologi, mener forskere. Foto: Thisted kommune

Om mindre enn 30 år kan de fleste land i verden greie seg med kun fornybar energi, konkluderer en amerikansk studie.

27 forskere under ledelse av professor Mark Z. Jacobsen ved Stanford University i California har laget et veikart for overgang til fornybar energi. Rapporten deres viser at 139 land allerede i 2030 kan dekke 80 prosent av energiforsyningen på fornybare energikilder, skriver den svenske publikasjonen Ny Teknik.

I 2050 vil disse landene kunne basere hele sin energiforsyning på fornybar energi. Dette kan oppnås ved å investere stort i vindkraft, solenergi, vannkraft og geotermisk teknologi. I denne studien er ikke atomkraft og bioenergi regnet som fornybare energikilder.

Rapporten er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Joule.

Spørsmålet forskerne stilte, er om man med hovedsakelig dagens teknologi samt en viss teknologiutvikling kan erstatte hele dagens energibruk med fornybar energi, og forskerne mener det er mulig.

Studien omfatter energibruken både i industri, transportsektoren, oppvarming og kjøling, jordbruk, skogsbruk og fiskeindustri. De 139 landene som er undersøkt, ble valgt ut fordi forskerne har funnet tilstrekkelig med data for disse gjennom det internasjonale energiorganet IEA, skriver nyteknik.se.