Lars Christian Vikesland er eneste droneoperatør i E-CO Energi. Han har funnet en genial måte å kunne benytte hobbyen til noe viktig på arbeidsplassen. (Foto: E.CO)

Energimontør Lars Christian Vikesland får drive med hobbyen sin på jobb for E-CO Energi. Han får kombinere jobb og hobby. Han er selskapets eneste droneoperatør.

Kilde: E-CO Energi

25-åringen fra Aurland er svært godt fornøyd med at han som energimontør i E-CO Energi både får være mye ute i flott natur og samtidig drive med en av hobbyene sine, droneflyging.
Til Energi Utdanning forteller Lars Christian at han er født og oppvokst i Aurland, og at han er glad for har fått en så spennende jobb i hjemkommunen. Han er utdannet energimontør ved Sogndal videregående skole og hadde lærlingtiden ved det lokale everket, Aurland Energiverk.

Siden januar 2016 har han vært fast ansatt hos E-CO Energi i Aurland. Et område som innbyr til friluftsliv og toppturer, noe Lars Christian trives svært godt med.
– Det var i forbindelse med nettopp slike turer at jeg kom på ideen med droner, og at det hadde vært tøft i forhold til å få bilder fra mer spennende vinkler. Jeg kjøpte en drone og brukte den til å ta bilder på tur. Både bilder og videoer ble av utrolig bra kvalitet, forteller energimontøren.

Ledelsen lot seg begeistre
Det tok ikke lang tid før arbeidskolleger også fattet interesse for dronebildene og så at det kunne brukes i jobbsammenheng, for eksempel i forbindelse med befaringer. I E-CO Energi ble også ledelsen fascinert av ideen, og det hele endte med at de kjøpte en drone. For å styre dronen må arbeidsgiver anskaffe lisens fra Luftfartsverket og sertifisering på nivå RO1. For å oppnå denne sertifiseringen må arbeidsgiver og operatør etablere en egen operasjonsmanual.
Ledelsen lot seg raskt overbevise og forsto at dette kunne lette arbeidet som man ellers kanskje måtte ha hatt bistand fra helikopter for å gjennomføre. Ikke minst var det positivt av HMS-hensyn. Det er behov for færre turer opp i både master og ut i ulendt og bratt terreng. I tillegg kan det være enklere å komme nærmere det som er kritiske områder.

Tenkte på kollegaene
Mange ganger kan man i hvert fall halvere risikoen ettersom man ikke behøver å ta folk med for rekognosering før man gjør selve utbedringen.
– Ikke minst er dette viktig på grunn av sikkerhet og bruk av tid, legger informasjonssjef i E-CO Energi, Per Storm-Mathisen til, samtidig som han henviser til et eksempel der Lars Christian benyttet drone for Aurland Energiverk.

– Det var snø og glatt i et svært bratt område. Og det var langt å gå. En drone ble sendt opp, og da kunne vi se omfanget av skaden og hva slags verktøy man behøvde for å gjøre jobben. Det viste seg at det var nok med en motorsag for å kutte over treet, fullfører Lars Christian.
Han forteller videre at det var nettopp slike utsatte oppdrag som gjorde at han ble ekstra ivrig på å få dette på plass. Han så at flere av hans kollegaer dro på befaring og jobber i bratt og vanskelig terreng med risiko for ras. Nå behøver de i hvert fall ikke å ta mer enn én tur.

Viktige etterarbeider
En annen fordel med drone er at man kommer tett inn på det man ønsker å ta en nærmere kikk på. Dronen kan komme så nært som én meter fra mast eller linje, og kameraet kan i tillegg zoome inn på det man ønsker å se på.
Lars Christian styrer dronen, men gjør også en viktig oppgave etter at selve filmingen er gjort. Da gjenstår etterarbeider med analyser av bilder og film. Disse analysene er helt avgjørende for hvordan for eksempel feil skal kunne rettes opp på enkleste måte.
– Her gjør Lars Christian en veldig god og viktig jobb, understreker Kjetil Lien Nilsen, vedlikeholdsleder, og Lars Christians leder.

Økt bruk fremover
Dronen kom på plass før sommeren, og fortsatt er det kun Lars Christian som gjør denne oppgaven i E-CO Energi. Både han og vedlikeholds­lederen ser at det på sikt kunne vært behov for flere drone­operatører, og kanskje også sertifisering på nivå RO2 eller RO3.

– Droner blir nok brukt enda mer fremover når man har prøvd seg litt frem. Det er sikkert, kostnadsbesparende, og ikke minst får man oversikt over store områder på kort tid, snier Lien Nilsen.